תכנית יציאה כלכלית ממשבר הקורונה בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזון
אתגרי הטווח הקצר לצד פתרון ארוך טווח לחסמים בשוק העבודה המקומי.

אודות מרכז מאקרו

מרכז מאקרו לכלכלה מדינית (ע"ר) הוקם בשנת 2006 לאחר אחת עשרה שנות מחקר במסגרת המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי, ומתמחה בניתוחים כלכליים וחברתיים של סוגיות עכשוויות ועתידיות העומדות על סדר היום הציבורי.
המרכז הינו גוף בלתי תלוי, המשלב מחקר אקדמי עם יעילות כלכלית, תכונות המקנות לו את היתרון שבאספקת מידע אמין ומקצועי וכן חוות דעת מבוססות, תחזיות וניתוחים שיטתיים ומהימנים בזמן אמת.

ניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-21

מחקר המציג ניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-21

תכנית לימודים בינלאומית (ישראל-גרמניה) בנושא עולם העבודה

תוכנית לימודים משותפת של מרכז מאקרו לכלכלה מדינית (ע"ר) ואקדמיית העבודה האירופית, פרנקפורט (EAdA) בשיתוף

מחקרי צעירים

בתחילת המאה ה-21, ניצב דור הצעירים מול אתגרים חדשים, ולאופן ההתמודדות איתם משמעויות רחבות על עתיד המדינות.

IEPN - The Israeli-European Policy Network

IEPN היא רשת מדיניות שפועלת תחת המשרד הישראלי של קרן פרידריך אברט (FES) ושותפיה - מרכז מאקרו

קיימות עסקית ושיתוף עובדים

מחקר בנושא הקיימות העסקית ושילוב עובדים בהחלטות ארגוניות ועסקיות

אנציקלופדית ההתנחלויות

מאגר מידע ייחודי שגובש בשנים 2006-2011, הכולל תיעוד וסקירה מלאה של כל הבניה הישראלית בהתנחלויות בגדה המערבית.

הכשרה מקצועית

הכשרה מקצועית איכותית ומתאימה לצורכי המשק תורמת רבות לגידול בפריון העבודה וצמצום הפערים החברתיים.

הפועלים החדשים

לראשונה בישראל מוצג ניתוח כלכלי וחברתי הבוחן את נושא העובדים הזרים ומעמיק את הבנתו.