מבוא IEPN


Israeli European Policy Network (IEPN) עובדת בשיתוף פעולה עם המשרד הישראלי של FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG (FES), ושותפה, מרכז מאקרו לכלכלה פוליטית, תל אביב. IEPN פועל מאז 2003 ומטרתו ליצור דיאלוג מתמשך, ארוך טווח, בונה ומקדם בין מקבלי החלטות, אישי ציבור, אקדמאים, עיתונאים, אנשי עסקים וקבוצות מקצועיות אחרות מישראל ומהאיחוד האירופי בנושאים רלוונטיים ביחסי האיחוד האירופי - ישראל בפרט ובפוליטיקה במזרח התיכון בכלל.

הדיון מתמקד בנושאים כלכליים, חברתיים, מדיניים וביטחוניים שהינם בעלי עניין משותף לשני הצדדים, ובפוטנציאל להגברת הקירבה של ישראל לאירופה. מה שמבדיל את ה-IEPN מארגונים אחרים העוסקים בנושאים דומים הוא לא רק המבנה הרב-שכבתי הגמיש שלו וההתמקדות שלו בנושאים קונקרטיים, אלא גם העיגון הכפול שלו באיחוד האירופי ובישראל.
רכזי IEPN:

המבנה של ה-IEPN מבוסס על צוותים משותפים של חוקרים בכירים, הן ישראלים והן אירופים, המאורגנים בקבוצות עבודה המוכוונות לנושאים ספציפיים. צוותים משותפים המורכבים ממומחים במעגל הישראלי והאירופי ודוברים רמי דרג מתקבצים לניתוח נושאים מרכזיים המשפיעים על היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי בכדי לזהות אינטרסים משותפים ורווחים הדדיים, כמו גם מכשולים למערכת היחסים הזו. אורחים בולטים שהשתתפו במפגשי IEPN בעבר כוללים אישים כמו חבר הפרלמנט מרטין שולץ, נשיא הפרלמנט האירופי, סאיב עריקאת, שניהל את המשא ומתן הישראלי-פלסטיני, ח"כ ציפי לבני, ראש מפלגת קדימה, שרת החוץ לשעבר, קונסטנטינוס פפדופולוס, מזכ"ל. , משרד החוץ היווני, אדוארד מקמילן-סקוט, סגן נשיא הפרלמנט האירופי, ד"ר אלפרד גוזנבאואר, לשעבר קנצלר הרפובליקה של אוסטריה, רוברט רידברג, סגן המזכיר הכללי של שר החוץ של שבדיה, ח"כ מיקי איתן, השר לשיפור השירותים הממשלתיים, ד"ר יוסי ביילין, שר המשפטים הישראלי לשעבר, פרופ' שלמה בן עמי, שר החוץ הישראלי לשעבר ויצחק הרצוג, לשעבר שר הרווחה והשירותים החברתיים. צוותי המחקר מייצרים ניירות עבודה מפורטים והמלצות מדיניות קונקרטיות.בין הנושאים בהם מטפלים צוותי המחקר:

  • יחסים פוליטיים
  • יחסי שוק העבודה
  • שיתוף פעולה מודיעיני ובטחוני
  • תפיסות תקשורתיות
  • מדיניות מוניטרית ויחסים כלכליים
  • נושאי אנרגיה ואיכות הסביבה


ניירות עבודה והצעות מדיניות אלה נדונים באופן קבוע על ידי קבוצה רחבה יותר של מומחים. הוקמו חוגים הן בישראל והן באיחוד האירופי.

מאז 2003 ה-IEPN קיים פגישות רבות בישראל, אירופה וארצות הברית. ה-IEPN פרסם מספר ספרים וניירות עבודה על יחסי האיחוד האירופי-ישראל, אשר הופצו למקבלי החלטות מרכזיים ולציבור הרחב.