Leaders at Work - תכנית לימודים בינלאומית (ישראל-גרמניה) בנושא עולם העבודה

מאת: 
תוכנית לימודים משותפת של מרכז מאקרו לכלכלה מדינית (ע"ר) בשיתוף המכללה האקדמית תל אביב יפו ובתמיכת קרן הנס בוקלר

Leaders at Work - תכנית לימודים בינלאומית (ישראל-גרמניה) בנושא עולם העבודה
Leaders at Work

 • התכנית הינה תכנית אקדמית בינלאומית בסבסוד מלא הכולל שכר לימוד, מלגת מחייה ומגורים במעונות, טיולים  ופעילויות חברתיות  וטיול לימודי לגרמניה. 
 • כלל הקורסים מועברים בשפה האנגלית על ידי מרצים מובילים בתחומם.
 • התוכנית תתקיים בסמסטר סתיו וסמסטר אביב בשנה"ל תשפ"ב.
 • ניתן לבדוק אפשרות לקבל נקודות זכות לתואר ראשון במוסדות אקדמיים בישראל (או נקודות ECTS).
 • הקורסים המועברים הינם בתחומי מגוונים כגון כלכלה, ניהול, מדעי החברה והמדינה ומשפטים. 
 • ליווי ותמיכה אישית יוענקו לכלל הסטודנטים.ות, כולל מפגשים אישיים וקבוצתיים עם מנהלת הפרויקט.
 • הסטודנטים.ות יהיו מעורבים.ות בפעילות התנדבותית וקהילתית.
 • כחלק מהתוכנית יסיירו הסטודנטים.ות באתרים היסטוריים מגוונים וייפגשו עם נציגי עמותות וארגונים בישראל וישתתפו גם בטיול לימודי בן שבועיים בגרמניה!
דרישות סף:
 • סטודנטים.ות בשנה ג' במהלך תואר ראשון או בוגרי.ות תואר ראשון.
 • אנגלית ברמה גבוהה (רמת פטור או סיום שני קורסים באנגלית ברמה אקדמית בהצלחה)
 • בעלי.ות עניין במדיניות איגודים מקצועיים ובעבודתם של ארגונים מהמגזר השלישי 
תהליך הגשת מועמדות:
 • המסמכים הדרושים: קורות חיים באנגלית, מכתב המלצה, אישור מצב לימודים (סטודנט או בוגר תואר), גיליון ציונים ותעודת BA (לבוגרים).
 • לטופס הגשת מועמדות - הקלק כאן!
 • את הטופס והמסמכים המצורפים יש לשלוח למנהלת התכנית, מרתה שטאפורה - יפרח, לכתובת האימייל: marthasi.macro@gmail.com
 • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 15/3/2022