קיימות עסקית ושיתוף עובדים

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
מחקר בנושא הקיימות העסקית ושילוב עובדים בהחלטות ארגוניות ועסקיות

קיימות עסקית ושיתוף עובדים

שיתוף הפעולה בין מרכז מאקרו וקרן הנס בוקלר (HBS), מייסודם של האיגודים המקצועיים בגרמניה, הביא לפיתוח תכנית פעולה משותפת למחקר בנושא הקיימות העסקית ומערכת יחסי עבודה, שמושתת על קשרים בין מעסיקים, עובדים, מקבלי החלטות וחוקרים מומחים בתחום.

Co-determination and Sustainable Organizations - הנחת היסוד של הפרויקט הינה כי על ידי הגברת ושילוב כוחות ניתן יהיה להבטיח את ההצלחה הכלכלית לאורך זמן. בשלב זה של המחקר שהחל ב-2014, אנו מתמקדים בלמידת המצב בשטח ובבחינת מודלים שונים. בסופו של התהליך נציג מודלים ישימים לשיתוף עובדים המותאמים לישראל, בהתבסס על האתגרים שהמציאות, כפי שהיא משתקפת מהראיונות והתצפיות בשטח, מציבה לארגון.

במסגרת הפרויקט, יצא לאור הספר Sustainable Company and Fair Relationships: European Experience for Implementation in Israel. (לקריאת הספר)

על הספר:

This book is the first output from the fruitful dialogue between the Macro Center for Political Economics and the Hans-Böckler-Foundation which resulted in the development of a joint action plan for research on the topic of “Codetermination and Sustainable Organizations: Worker Participation in Israel and Europe in an Era of Global Economies and as a Sound Element in Corporate Governance” which is based on relationships between employers, workers, policy makers and expert researchers in the field.
The transition in Israel from a nationally oriented economy, which is widely regulated by the State, to a more competitive global economy that increases the power of capital owners and transnational corporations, resulted in new challenges concerning sustainability and worker participation.
Sustainability should be founded on worker participation, just capital distribution, ecological and socio-economic constraints. The balance between all these factors ensures stability, long-term existence and sustainable capability of business organizations, working places and consequently, of society in general.
The Israeli and German expert researchers whose ideas appear in this book present their conclusions and recommendations on key issues, such as: Worker Participation, Sustainable Companies, Corporate Governance, Structural Changes, Fair Relationships, Social Dialogue and the Green Economy.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter