הקואליציה החברתית

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
שיתוף פעולה בין ארגונים שונים שמטרתו לייצר מדיניות חלופית המתבססת על עיקרון של צדק חברתי ורב-שיח בין גופים אזרחיים ומקבלי החלטות.

הקואליציה החברתית
צילום: שי פיירשטיין

הקואליציה החברתית קמה מיוזמתם של קרן פרידרך אברט (FES) ומרכז מאקרו, על מנת לייצר מדיניות חלופית המתבססת על עיקרון של צדק חברתי ורב-שיח בין ארגונים חברתיים ועסקיים, מקבלי החלטות וקובעי מדיניות. אין ספק כי על סדר היום ישנן סוגיות המחייבות טיפול מעמיק ואנו מאמינים כי ניתן יהיה לקדמן בעזרת שיתופי פעולה בין גורמים שונים. אנו מזמינים את כל גווני הקשת הפוליטית, החברתית והכלכלית לקחת חלק בדיון על עתידה של ישראל.

המטרות המוגדרות של הקואליציה החברתית:
1. ייסוד מרחב ביטוי "בטוח" עבור הארגונים.
2. עבודה על בסיס המכנה המשותף הרחב ביותר, בנקודות הערכיות המשותפות.
3. ניהול דיונים במסגרת המרחב שלנו עם קולות אחרים מבחוץ. 
4. פעולה משותפת, אם בשם הקואליציה כולה או בין כמה ארגונים חברים. 
5. יצירת חיבורים בין ארגונים בעלי עניין משותף תוך התגברות על מכשולים פוליטיים ואישיים.

בשנת 2014 נערכו במסגרת הפרויקט שני כנסים בהם התקיימו דיונים בתחומים שונים, ביניהם: שכר מינימום, תהליך התקצוב, דיור והתחדשות עירונית, מגדר ותעסוקה, שוויון כלכלי חברתי ופוליטי לאזרחים הערבים, מודלים קואופרטיביים, מחיר המלחמה לעצמאיים, עוני ופערים חברתיים ותקציב המדינה 2015. על סמך דיונים אלו, נוצרו היסודות הראשונים הדרושים על מנת לקיים את שינוי סדר היום הציבורי וגיבוש המלצות למדיניות.

אין ספק כי תהליך קבלת ההחלטות בשנת 2015 חייב להיות מושתת על שינוי כיוון יסודי ואנו ממשיכים להכין את הכלים הנדרשים על מנת להביא למימוש השינוי וליצירת תקווה חדשה לחברה ולכלכלה הישראלית. בחודש פברואר השנה ערכנו כנס שלישי של הקואליציה החברתית תחת הכותרת "מה התכנית שלך?" במסגרתו נערך דיון פתוח עם נציגות ונציגי המפלגות שדיברו על התוכנית הכלכלית-חברתית שלהם/ן לאזרחי ישראל.

הכינוס השני לשנת 2015 יעסוק בנושא פיתוח הנגב בראי תקציב המדינה בדגש על פיתוח כלכלי, הקצאת משאבים, הכשרה מקצועית ונגישות לחינוך בדרום ופוטנציאל החברה הבדואית. את הכינוס מובילים ארגונים מקומיים כמו התאחדות התעשיינים סניף דרום, ההסתדרות מרחב הנגב, שתיל סניף דרום,  אג'יק מכון הנגב, חינוך לפסגות ומועצת הנגב. נותני שירותים והספקים לאירוע גם הם מאזור הדרום מתוך עקרון הכלכלה המקומית המקיימת.

לקריאת הפרסום המלא בנושא "סיכום פעילות 2015" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "תקציב המדינה והפריפריה - האם התקציב מטפל בבעיות הקשות?" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "מה התכנית שלך? האתגרים הכלכליים ותוכניות המפלגות ערב בחירות 2015" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "סיכום המלצות למדיניות 2014" לחצו כאן

share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter