הכשרה מקצועית

מאת: ד"ר רובי נתנזוןנטליה סימנובסקירועי לוי
הכשרה מקצועית איכותית ומתאימה לצורכי המשק תורמת רבות לגידול בפריון העבודה וצמצום הפערים החברתיים.

הכשרה מקצועית
עיצוב: אסף בן ארי

הכשרה מקצועית איכותית מעניקה לבוגרים אפשרות להשתלב בצורה מכובדת בעולם העבודה, מקדמת את המצב הסוציו-אקונומי של המשתתפים ומשפרת את ההתאמה בין כוח העבודה לצרכי המשק. מערכת כזאת נחוצה כדי להעניק הזדמנויות תעסוקתיות, לצמצום העוני ולהגדלת פריון העבודה.
על אף היתרונות הטמונים בהכשרה מקצועית, ישראל נמצאת בפיגור בתחום, והמערכות לחינוך טכנולוגי והכשרה מקצועית נתקלות בלא מעט קשיים.

מתוך הכרה בפוטנציאל הרב של תרומתם של מערכי הכשרה מקצועית המותאמים לצרכי המשק בגידול פריון העבודה וצמצום העוני והפערים חברתיים, קיים מרכז מאקרו לכלכלה מדינית פרוייקטים רבים בנושא במהלך השנים. בפרוייקטים השונים לקחו חלק גורמים הגורמים העיקריים שעוסקים בהכשרה מקצועית בישראל: משרד החינוך, משרד התמ"ת, ההסתדרות, התאחדות התעשיינים, בתי הספר המקצועיים, הנוער העובד והלומד, ארגונים חברתיים והאקדמיה. כמו כן, נערכו סיורים בבתי ספר להכשרה מקצועית והוזמנו מומחים בינלאומיים מה-ILO וה-OECD.
    

לקריאת הפרסום המלא "הצעה לרפורמה במערכת ההכשרה המקצועית בישראל - סיכום המלצות הפרוייקט" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא "קליטה תעסוקתית של המגזר החרדי והערבי באמצעות הכשרה מקצועית" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא "הכשרה מקצועית למבוגרים וצרכי שוק העבודה בישראל" לחצו כאן
קריאת הפרסום המלא "פרויקט פיילוט GEMM" לחצו כאןקריאת הפרסום המלא "המלצות ליצירת מודל להכשרה מקצועית בישראל" לחצו כאן