60YEARS OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN ISRAEL AND THE EU: PAST, PRESENT AND FUTURE

מאת: 

סיכום כנס 2020 IEPN ISRAEL

מאת: ד"ר רובי נתנזון

עובדי קבלן בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאייל זילברמן

אחים ואחיות בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןינאי וייסעינת בן שמעון
סקירת תמונת מצב ומאפיינים של ענף הסיעוד, ניתוח מגמות, השוואה בינלאומית, תחזית והמלצות מדיניות

ההשלכות הכלכליות הבינלאומית והפנימיות לישראל כתוצאה מסיפוח אפשרי בגדה המערבית

מאת: ד"ר רובי נתנזוןד״ר יאן בוסהד"ר פאול פאשד"ר רות האנאו-סנטיניינאי וייס

תכנית יציאה כלכלית ממשבר הקורונה בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזון
אתגרי הטווח הקצר לצד פתרון ארוך טווח לחסמים בשוק העבודה המקומי.

דור ה-Z במזרח התיכון ובצפון אפריקה - נקודות דמיון ושונות בין צעירים בישראל ובמדינות ערב

מאת: ד"ר רובי נתנזון

קשישים בישראל - תמונת מצב

מאת: 

תנאי העסקתם של מלצרים בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזון

סיכום כנס ה-IEPN בהרצליה, ספטמבר 2019

מאת: ד"ר רובי נתנזון

סיכום כנס ה-IEPN בבריסל, יולי 2019

מאת: ד"ר רובי נתנזון

תעשיות יצירתיות בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזון
תמונת מצב נוכחית, תחזית, השוואה בינלאומית והמלצות למדיניות

נספח לניתוח חברתי-כלכלי לתוצאות בחירות 2019 - קבצי אקסל עם אזורים סטטיסטיים רלוונטיים

מאת: ד"ר רובי נתנזון
פירוט אודות אזורים סטטיסטיים שנמצאו כבעלי עניין בהתאם לתוצאות המחקר בדבר הניתוח הדמוגרפי והכלכלי-חברתי של תוצאות הבחירות של 2019

נספח לניתוח חברתי-כלכלי לתוצאות בחירות 2019 - בחינת אי סדרים בקלפיות בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזון
במסגרת המחקר לבחינת דפוסים דמוגרפים וחברתים-כלכליים של הבחירות הכלליות שנערכו בישראל באפריל 2019, נכלל נספח המתייחס לקלפיות בהן תוצאות סטטיסטיות...

ניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-21

מאת: ד"ר רובי נתנזון
מחקר המציג ניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-21 תוך מתן דגש על האוכלוסייה הלא-יהודית ואוכלוסיית העולים מברה"מ...

יחסי ישראל אירופה בצל המזרח התיכון החדש

מאת: ד"ר רובי נתנזון

אתגרים גלובליים והשפעתם על המזרח התיכון

מאת: ד"ר רובי נתנזון

השפעות של מעבר פליטים סורים על שוק העבודה של המדינות הקולטות מהמזרח התיכון ומאירופה

מאת: ד"ר רובי נתנזוןד"ר חאליד סקאט

פופוליזם ימני באירופה ובישראל אתגרים משותפים והצעות למדיניות

מאת: ד"ר רובי נתנזוןד״ר יאן בוסהד״ר רם קורטווגד״ר וורנר פושרה

השוואה בינלאומית של קווי עוני וכלים נבחרים להפחתת עוני

מאת: ד"ר רובי נתנזוןרועי לויעמית לוונטל

לאחר 50 שנה - אין עתיד לשני העמים? מה יש לעשות כדי להשיג שלום?

מאת: ד"ר רובי נתנזוןד״ר וורנר פושרהאיתמר גזלהד״ר יאן בוסהד״ר רם קורטווג
Israeli-European Network Policy

רוסיה במזרח התיכון: נקודות המבט של האיחוד האירופי וישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהד״ר יאן בוסהד״ר וורנר פושרהד״ר רם קורטווג

בתנועה: הזדמנויות ואתגרים של הגירה לאירופה וישראל

מאת: איתמר גזלהד״ר יאן בוסהד״ר רם קורטווגד״ר וורנר פושרהעמית לוונטלסיימון גטרר

עובדים מהגרים ולא ישראלים בשוק - העבודה הישראלי

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהרון לייזר
מחקר זה בוחן את מצבם של עובדים מהגרים ולא ישראלים בישראל, את תנאי עבודתם, אפליתם, זכויותיהם וחובותיהם, תוך השוואה בינלאומית...

חזקת הגיל הרך בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהמיכל פורת
מחקר זה בוחן את מדיניות חזקת הגיל הרך בישראל לאורך השנים, ומבצע הערכת עלויות של ביטול חוק חזקת הגיל הרך...

הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהמיכל פורת
במסמך זה יוצגו המודלים התיאורטיים השונים הקיימים ליישום הכנסה בסיסית אוניברסלית, ינותחו ההשלכות של יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל על...

התנחלויות ביהודה ושומרון בתקציב 2017-2018

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה

תעשיות יצירתיות בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
סקירה מקיפה על התעשיות היצירתיות בישראל במסגרת פרויקט Erasmus+ במימון האיחוד האירופי. בשיתוף מכללת שנקר, להב - לשכת ארגוני העצמאים...

שוק הדיור הישראלי בגדה המערבית בהשוואה לחלקי המדינה האחרים

מאת: 
מעקב התנחלויות

תכונות שוק העבודה הישראלי בגדה המערבית

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
מעקב התנחלויות – דו"ח מיוחד

הביטחון הסוציאלי של הפרילנסרים בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהדפנה פיזם
מעמד הפרילנסרים איננו מוגדר ומוכר באופן רשמי, ובשל כך אין מדיניות ברורה בנוגע לאופן העסקתם והזכויות המגיעות לקבוצת עובדים רחבה...

מובטלים ודורשי עבודה בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהמיכל פורת
המחקר מציג את מאפייני הבלתי מועסקים בישראל, ומדיניות ממשלתית והסתדרותית כלפי מובטלים. המחקר הוגש לאגף לקידום שוויון בהסתדרות החדשה כחלק...

אי שוויון במקומות עבודה בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהרון לייזר
מחקר זה מציג את ממצאי הסקר בנושא "אי-שוויון במקומות עבודה בישראל", שיזם האגף לקידום שוויון בהסתדרות החדשה, ובוצע על-ידי...

משפחות חד הוריות בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהמיכל פורת
מחקר זה מציג סקירה של מצב המשפחות החד-הוריות בישראל, אתגריהם, והמדיניות כלפיהם. המחקר הוגש לאגף לקידום שוויון בהסתדרות החדשה כחלק...

עולם העבודה הישראלי 2040

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
פרויקט "עולם העבודה 2040" עוסק בבחינת מספר תרחישים עתידיים אלטרנטיביים הנוגעים לעולם העבודה הישראלי.

לאן Zה הולך?

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהרון לייזר
בין אכזבה לציפייה - עמדות אישיות, לאומיות וחברתיות של צעירים בישראל מחקר הנוער הרביעי של קרן פרידריך אברט

יחסי האיחוד האירופי-ישראל, בפרספקטיבת מזרח תיכון חדש

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהואסיליס נטאוסאס
תובנות מועידה בנושא "יחסי האיחוד האירופי-ישראל והדינמיקה המשתנה של המזרח התיכון"

תנאי העבודה של עובדים פלסטינים שכירים בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזון

השוק הירוק - צמיחה ירוקה וענפי שוק העבודה הישראלי

מאת: רועי לויד"ר רובי נתנזוןהגר צמרת-קרצ'ר
חוברת המהווה חלק מפרוייקט העוסק בתעסוקה ירוקה, מתוך התפיסה כי מדיניות סביבתית אינה מעכבת פעילות כלכלית אלא ביכולתה אף לעודד...

המדריך הישראלי לשיתוף עובדים וקיימות עסקית

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
מפת דרכים לעובדים ומעסיקים ליישום שיתוף עובדים.

ניתוח מקיף של עלויות כלכליות ואחרות שבהן נושאת מדינת ישראל בגין ההתנחלויות - 2015

מאת: ד"ר רובי נתנזוןדפנה פיזםאיתמר גזלה
פעילות ההתנחלות והשלכותיה השונות מייצרות עלויות ישירות ועקיפות, גלויות וסמויות, בעלות היקף משמעותי לכלכלה הישראלית. הדו"ח הנוכחי מהווה עדכון...

פרויקט פיילוט GEMM

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
הכשרה מקצועית בדרום הארץ עובדים - בשיתוף פעולה במטרה להתאים היצע וביקוש של מיומנויות.

המזרח התיכון תחת אש?

מאת: ד"ר רובי נתנזוןפרופ' שטפן שטטר
יחסי האיחוד האירופי-ישראל באזור המצוי בין מלחמה לפתרון המשבר

המלצות ליצירת מודל להכשרה מקצועית בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןרועי לוי
ניתוח שוק העבודה ומערך ההכשרה המקצועית, ומתן המלצות למודל הכשרה מקצועית לצעירים בישראל.

מזרח תיכון מתחדש

מאת: ד"ר רובי נתנזוןפרופ' שטפן שטטר
דיון בתמורות בביטחון ובאנרגיה בישראל והמזה"ת, והשפעתם על האזור ויחסי ישראל-אירופה.

הכשרה מקצועית למבוגרים וצורכי שוק העבודה

מאת: ד"ר רובי נתנזוןרועי לויגלעד ברנדמורן נבון
בחינת צורכי שוק העבודה בישראל והמלצות לשיפור מערך ההכשרה מקצועית בקרב עובדים מבוגרים.

אתגרים חדשים בתחום הביטחון הסוציאלי

מאת: ד"ר רובי נתנזוןזיו רובין
ניתוח מצב הביטחון הסוציאלי והאתגרים השונים איתם מתמודדות קבוצות אוכלוסיה שונות, והצעות למדיניות תומכת אפקטיבית.

המלצות ה-OECD לגבי ישראל ויישומן

מאת: ד"ר רובי נתנזוןהגר צמרת-קרצ'רגלעד ברנדמורן נבון
עבודה שנכתבה כחלק מיוזמת זיכרון יעקב ומטרתה לבחון אילו מהמלצות ה-OECD למדינת ישראל נמצאות בתהליך יישום או תכנון והאם העלות...

הקואליציה החברתית - הפורום לכלכלה הוגנת: סיכום המלצות למדיניות 2014

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
סיכום עיקרי הדברים, המחקרים והמסקנות שהוצגו בשני כנסי הקואליציה החברתית שנערכו שנת 2014.

גם וגם: סתירה בזהות בקרב צעירים בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןד"ר ראלף הקסלהגר צמרת-קרצ'ר
מחקר הנוער השלישי נערך בשנת 2010 בכדי לעמוד מקרוב על עמדותיהם ועל תפיסותיהם הערכּיות של צעירים ובני נוער בישראל.

מפסולת יבשה לתעסוקה ירוקה

מאת: ד"ר רובי נתנזוןהגר צמרת-קרצ'ררועי לוי
חוברת המהווה חלק מפרוייקט העוסק בתעסוקה ירוקה, מתוך התפיסה כי מדיניות סביבתית אינה מעכבת פעילות כלכלית אלא ביכולתה אף לעודד...

הקצאת משאבים ממשלתית לחינוך לפי אזורי עדיפות לאומיים ובגדה המערבית

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהדפנה פיזם
ניתוח היקף תקציבי החינוך המועברים לרשויות ביו"ש בהשוואה לרשויות במחוזות אחרים בישראל.

הצעה לרפורמה במערכת ההכשרה המקצועית בישראל

מאת: 
חוברת המציגה מערך קונקרטי של המלצות היכולות להביא לשיפור דרמטי במערכת ההכשרה המקצועית והחינוך הטכנולוגי.

עקרונות לתוכנית לאומית למאבק בעוני

מאת: ד"ר רובי נתנזוןרועי לוירן סלבצקי
דרך חדשה להתמודדות עם מכת העוני במדינה, בהתבסס על הניסיון הבינלאומי ועל הניסיון של ארגוני השטח. פרוייקט במסגרת יוזמת זכרון...

גז טבעי במזרח הים התיכון: השפעות כלכליות והשלכות אסטרטגיות

מאת: ד"ר רובי נתנזון
תגליות הגז לחופי מזרח הים התיכון עשויות להיות בעלות השלכות דרמטיות בתחומים רבים, אותן יש לבחון בכדי להתמודד עם האתגרים...

עתיד הצעירים באירופה ובישראל: הדרה חברתית ואיכות הדמוקרטיה

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהפרופ' שטפן שטטרבסטיאן סנדהארט
בתחילת של המאה ה-21, ניצב דור הצעירים במדינות אירופה וישראל בפני אתגרים חדשים ומשמעותיים, ולאופן ההתמודדות המצב החדש השלכות מכרעות...

אתגרים חדשים של מדינת הרווחה

מאת: ד"ר רובי נתנזוןעמית לוונטלהדר ויסמןליאור אידלסון
מיפוי אמצעי מדיניות אשר זכו להצלחה בעולם ומתן המלצות קונקרטיות לגבי יכולת ואופן היישום של אמצעים דומים בישראל.

כלכלה ירוקה הזדמנויות חדשות בשוק העבודה?

מאת: ד"ר רובי נתנזוןהדר ויסמן
חוברת המהווה חלק מפרוייקט העוסק בתעסוקה ירוקה, מתוך התפיסה כי מדיניות סביבתית אינה מעכבת פעילות כלכלית אלא אף ביכולתה לעודד...

גז טבעי במזרח הים התיכון: עילה למלחמה או הזדמנות לשיתוף פעולה אזורי?

מאת: ד"ר רובי נתנזוןרועי לויהדר ויסמןעמית לוונטל
ההיבטים המשפטיים והאסטרטגיים של תגליות הגז בראי יחסי השחקנים באזור ויחסי ישראל-אירופה.

אחריות חברתית תאגידית באיחוד האירופי ובישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
תרבויות ארגוניות בנוגע למשפט הומניטארי וזכויות אדם, והשפעתן על פתרונות סכסוך.

קליטה תעסוקתית של המגזר החרדי והערבי באמצעות הכשרה מקצועית

מאת: ד"ר רובי נתנזוןהדר ויסמן
בחינת מערכת ההכשרה המקצועית בקרה האוכלוסייה הערבית והחרדית בישראל, הצרכים, והצעה לרפורמה.

ניתוח מקיף של עלויות כלכליות ואחרות שבהן נושאת מדינת ישראל בגין ההתנחלויות - 2014

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהדפנה פיזם
אומדן מדויק ומפורט ביותר של עלויות התנחלויות למדינה, תוך שימוש במקורות מידע רשמיים, זמינים ומדויקים בלבד, עם מידה מועטה ככל...

תעסוקה ירוקה: מגמות עולמיות והמקרה הישראלי

מאת: ד"ר רובי נתנזוןרועי לוי
חוברת ממצאים מכנס "צמיחה ירוקה ותעסוקה ירוקה" שנערך בתל אביב בנובמבר 2012.

הקואליציה החברתית: מה התכנית שלך? האתגרים הכלכליים ותוכניות המפלגות ערב בחירות 2015

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
הבעיות הכלכליות-חברתיות המרכזיות בישראל כפי שמובחנות על ידי הארגונים החברתיים, והצעות תכניות פעולה למקבלי ההחלטות.

כלכלה ירוקה, שוק העבודה והתגובה של ארגוני עובדים - השוואה בינלאומית ולקחים לישראל

מאת: רועי לוי
הקשר שבין כלכלה ירוקה ליחסי עבודה.

קיימות עסקית ושיתוף עובדים

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
מחקר בנושא הקיימות העסקית ומערכת יחסי עבודה שמושתת על קשרים בין מעסיקים, עובדים, מקבלי החלטות וחוקרים מומחים בתחום.

הקואליציה החברתית: תקציב המדינה והפריפריה – האם התקציב מטפל בבעיות הקשות? בחינת תוכניות התקציב לשנים 2015-2016

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהדפנה פיזם
בחינת תקציב המדינה לשנים 2015-2016 בראי הבעיות העיקריות במשק ובחברה.

אתגרי מדינת הרווחה במאה ה-21

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
מסקנות עיקריות מסמינר בנושא בנייה מחדש של מדינת הרווחה בחברות רב-תרבותיות - “Rebuilding the Welfare State in Multicultural Societies” שנערך...

התנחלויות בתקציב המדינה 2015-2016

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהדפנה פיזם
מעקב התנחלויות - דו"ח מיוחד: התנחלויות הגדה המערבית בתקציב 2015-2016.

הקואליציה החברתית - הפורום לכלכלה הוגנת: סיכום פעילות 2015

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהדפנה פיזם
ספר זה מכיל את כל המחקרים וניירות העמדה שהוכנו לקראת שני הכנסים של הקואליציה החברתית בשנת 2015, וכן את עיקרי...