התנחלויות בתקציב המדינה 2015-2016

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהדפנה פיזם  תאריך:  08.11.2015
מעקב התנחלויות - דו"ח מיוחד: התנחלויות הגדה המערבית בתקציב 2015-2016.

התנחלויות בתקציב המדינה 2015-2016

במסמך זה נסקור את השינויים בתקציב המדינה לשנים 2015-2016 הקשורים להתנחלויות הגדה המערבית ולנושאים האזרחיים והביטחוניים הנובעים משלטונה של המדינה באזור זה. הדגש במסמך הוא השינויים המוצעים בתקציב לגבי תחומי ההוצאה השונים, נתמקד בארבעה נושאים עיקריים: החטיבה להתיישבות, מענקים המועברים לרשויות המקומיות, הטבות המס לתושבי ההתנחלויות והוצאות בטחון ומתאם הפעולות בשטחים. עבור כל סעיף נסקור את השינויים המוצעים ואת ההוצאה על הנושא המדובר לאורך זמן, בהתאם לרלוונטיות ולנתונים הזמינים. 

מבחינה של כלל הנושאים הנסקרים עולה כי הממשלה הנוכחית ממשיכה את המדיניות של ממשלות נתניהו הקודמות הכוללת תמיכה מסיבית בהתנחלויות בגדה המערבית. מסקירת הנתונים ארוכי הטווח ניתן ללמוד שמאז שנת 2009 עלתה התמיכה של המדינה ברשויות המקומיות בגדה המערבית, בהתנחלויות עצמן ובתושביהן. מהתקציב הנוכחי ניתן לראות שתמיכה זו מתגברת ובמקרים מסוימים מוסוות על מנת להימנע מביקורת ציבורית או לעקוף את הוראות היועץ המשפטי לממשלה.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter