מזרח תיכון משתנה - השפעתה של עסקת ה E3/EU+3- עם איראן על יחסי ישראל-האיחוד האירופי

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהפרופ' שטפן שטטר  תאריך:  01.12.2015
שלושה תקצירי מנהלים של מאמרים שנכתבו במסגרת הפגישה השנתית של IEPN בישראל.

מזרח תיכון משתנה - השפעתה של עסקת ה E3/EU+3- עם איראן על יחסי ישראל-האיחוד האירופי

הפגישה השנתית של ה-IEPN) Israeli-European Policy Network) בישראל התמקדה בעתיד היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי בהקשר של הסכם ה-E3/EU+3 עם איראן, “תכנית הפעולה המשותפת המקיפה” (JCPOA), שנחתמה בווינה ב-14 ביולי 2015 ונכנסה לתוקף ב-18 לאוקטובר. כל זאת עלה לדיון בשלושה הקשרים:
  • האופן שבו יחסים קרובים יותר בין האיחוד האירופי ומדינות אירופה לבין איראן עלולים להשפיע על היחסים הבילטרליים בין האיחוד האירופי וישראל.
  • השפעת ההסכם על הסיטואציה הגאו-פוליטית באזור, התפקיד של אירופה ופתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ניתוח השוואתי של השפעתן של סנקציות כלכליות במסגרת עימותים פוליטיים וההשפעה הצפויה על ישראל, אם זו תעמוד בפני סנקציות בעצמה.
  • המטרה המרכזית של פגישה זו לא היתה להיאחז בעבר על ידי חקירת אופי ההסכם ומידת כדאיותו, אלא הכרת העובדה שההסכם הינו עובדה מוגמרת, ומכאן, בחינת הסיטואציה הנוכחית שלאחר ההסכם וההשלכות העתידיות.
הקובץ המצורף מכיל שלושה תקצירי מנהלים של מאמרים שנכתבו על ידי משתתפים בולטים בסמינר. המאמרים המלאים זמינים באתר IEPN.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter