תנאי העסקתם של מלצרים בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאייל זילברמןינאי וייס  תאריך:  17.12.2019

תנאי העסקתם של מלצרים בישראל

מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, בשיתוף עם האגף לשוויון חברתי בהסתדרות, בחן את תנאי העסקתם של מלצרים בישראל והצביע על צעדי מדיניות אפשריים לשיפור מעמדם של אלה.
המחקר בוחן את אפשרויות מימוש פסקת הטיפים אשר משפיעה באופן מהותי על תנאי העסקתם של המלצרים, ומציג כיצד ישפיע יישום מלא של החוק על ענף המסעדנות, בעלי העסקים בה ועובדיה.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter