קשישים בישראל - תמונת מצב

מאת: ד"ר רובי נתנזוןינאי וייסאייל זילברמן  תאריך:  18.12.2018

קשישים בישראל - תמונת מצב

מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, בשיתוף עם האגף לשוויון חברתי בהסתדרות, בחן את מצבם הכלכלי של קשישים בישראל, בהשוואה למדינות שונות בעולם, והצביע על צעדי מדיניות נדרשים על מנת להקל על הנטל הכספי שלהם.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter