מדד עבודה איכותית בישראל 2020

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאמילי קלינגרדניאל לביאפורת פרץ  תאריך:  01.04.2021

מדד עבודה איכותית בישראל 2020

מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, ההסתדרות ומכון המחקר מאגר מוחות פעלו יחדיו בכדי לפתח מדד של עבודה איכותית בישראל. המדד, מבוסס על ניסיונם המתמשך של האיגודים המקצועיים בגרמניה אשר פיתח את ה-Good Work Index.
דו"ח זה מציג את הממצאים המרכזיים של המחקר הכמותני שנערך 
בנושא בדמות סקר בקרב קבוצה ייצוגית של 1,000 עובדים בישראל. הממצאים מוצגים הן ברמת המאקרו של כלל המשק והן ברמה הענפית של המשק. מטרת מחקר זה הוא לחדש את המדד ולמדוד נקודת זמן נוספת.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter