שיתוף עובדים בעידן הדיגיטלי וכלכלת הגיג

מאת: ד"ר רובי נתנזוןפורת פרץאמילי קלינגרמיכאל שטולט  תאריך:  01.08.2021
כולל התייחסות מיוחדת להשלכות של מגפת הקורונה על כלכלת הגיג

שיתוף עובדים בעידן הדיגיטלי וכלכלת הגיג

  • כלכלת הגיג הציגה בפני העולם צורת תעסוקה חדשה- תעסוקה דרך פלטפורמות שוק עבודה ברשת Online Labor Market - OLM
  • פלטפורמות מסוג זה מאפשרות להזדמנויות תעסוקה חדשניות להתפתח, על ידי צמצום החיכוך בשוק העבודה, יצירת אפשרויות תעסוקה שאינן תלויות במיקום גאוגרפי, והפחתת עלויות החיפוש
  • OLM מוגדרים כשווקים בהם עבודה מוחלפת תמורת כסף, המוצר הסופי מועבר לעיתים באופן מקוון והקצאת העבודה והכסף נקבעת על ידי אוסף קונים ומוכרים הפועלים לפי מערכת מחירים. לשווקים מסוג זה יש שש תכונות עיקריותת: שימוש במתווכי צד שלישי; עבודה כשירות המועבר לאורך זמן; היעדר ״סחורה״ בודדת או מידע א-סימטרי; רווח תלת צדדי; חיסכון בעלויות עקב אינטראקציה בין לקוח לעובד; והגירה וירטואלית.
  • בזמן שפלטפורמות מסוג זה ייצרו תועלת רבה לעצמאיים וצרכנים, אי אפשר להתעלם מכך שיש להן השפעה משמעותית על זכויות עובדים. בין השאר, עובדים נחשפים לרמת סיכון גבוהה יותר, עבודת יתר, הלנת שכר ומחסור בזכויות סוציאליות מחייבות מבחינה משפטית.
  • העובדה ש- OLM נראה כהתגלמות השוק החופשית, שאינם נכפפים לאף גורם פיקוח, מאפשר לתאגידי פלטפורמות ה- OLM לערער על זכויות העובדים ולטעון שאינם המעסיקים של עובדיהם. הפרות אלו שיתוף עובדים בעידן הדיגיטלי וכלכלת הגיג מאיימות על הליבה של שווקי עבודה בעולם, כיוון שמצב זה מייצר פרצה בחוק, לתעסוקה ללא אחריות מצד המעסיק.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter