הקואליציה החברתית - הפורום לכלכלה הוגנת: סיכום פעילות 2015

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהדפנה פיזם  תאריך:  01.11.2015
ספר זה מכיל את כל המחקרים וניירות העמדה שהוכנו לקראת שני הכנסים של הקואליציה החברתית בשנת 2015, וכן את עיקרי הדברים והמסקנות.

הקואליציה החברתית - הפורום לכלכלה הוגנת: סיכום פעילות 2015

בשנים האחרונות ניכר כי הפערים החברתיים ממשיכים לגדול גם לאחר המחאה החברתית בשנת 2011 וכן נותר פער משמעותי בהשוואה בינלאומית. נכון לשנת 2015, נדרשות 146 משכורות לרכישת דירה בממוצע לעומת 131 בשנת 2011, ההוצאה הפרטית לחינוך צפויה לעלות בעוד 752 ₪ בשנת 2015. בארבע השנים האחרונות ישנה עלייה של כ- 3.5% בשיעור המימון הפרטי לבריאות, לעומת ירידה של כ- 2% בשיעור המימון הציבורי. כמו כן, בהשוואה למדינות ה-OECD, ההוצאה הממשלתית לבריאות כאחוז מהתמ"ג, נכון לשנת 2014, עומדת על 4.44% בעוד ממוצע ה-OECD עומד על 6.48%. נכון לשנת 2013, מבין מדינות ה-OECD, ישראל ממוקמת שנייה רק למקסיקו בתוחלת העוני במדינה ורביעית (אחרי מקסיקו, טורקיה וארה"ב) באי השוויון, לפי מדד ג'יני.

בחודש דצמבר 2014 התפזרה הכנסת ה-19 בעקבות מחלוקות בין הסיעות הקואליציוניות ובשל כך הוקדמו הבחירות בשנתיים לתאריך ה-17 במרס 2015. הרצון להביא לשינוי מדיני בתחום החברתי-כלכלי בלט במיוחד במערכת הבחירות האחרונה כאשר במצעי הבחירות של המפלגות השונות בלטו נושאים חברתיים בהם דיור, בריאות חינוך ומזון.

במהלך השנה האחרונה הנושא הכלכלי-חברתי הועלה על סדר היום במערכת הבחירות וכן בקביעת הצעת התקציב לשנים 2015-2016. הקואליציה החברתית, שהוקמה במסגרת שיתוף פעולה בין מרכז מאקרו לכלכלה מדינית לבין קרן פרידריך אברט בישראל, המשיכה את פעילותה לאורך שנת 2015 כאשר היא שמה לה למטרה לבחון את מצעי הבחירות השונים תוך התמקדות בנושאים החברתיים-כלכליים בהם נדרשת יצירת מדיניות חלופית וכן בחינת צעדי המדיניות המוצעים במסגרת הצעת התקציב. במסגרת הקואליציה החברתית, ממשיכים לקחת חלק ארגונים מובילים שונים הפועלים לטובת יצירת עתיד כלכלי-חברתי טוב יותר. כל ארגון מייצג תחום עיסוק אחר ובעל השפעה על אוכלוסיות שונות, מבחינה כלכלית-חברתית.  

על סדר היום ישנן סוגיות המחייבות טיפול מעמיק ואנו מאמינים כי ניתן יהיה לקדמן בעזרת שיתופי פעולה בין גורמים שונים. דרך הפעולה היא יצירת כור היתוך שיביא לשינוי סביב פלטפורמה משותפת. אנו הזמנו את כל גווני הקשת הפוליטית, החברתית והכלכלית לקחת חלק בדיון על עתידה של ישראל.

הדגש המרכזי של הקואליציה הינו זיהוי פערים בחברה הישראלית וכן את האמצעים לצמצום פערים אלו, במטרה לשפר את רמת החיים של כלל האוכלוסייה, בין היתר על ידי חיזוק החינוך, הבריאות, תנאי הדיור והשירותים החברתיים.

בשנתה השנייה של הקואליציה החברתית התקיימו שני כנסים, בהמשך לקיומם של שני כנסים נוספים בשנת 2014. הכנס השלישי התקיים במרכז עינב בתל-אביב בתאריך ה- 26.02.15 ועסק בנושא מצעי המפלגות השונות לקראת הבחירות שנערכו ב-17 למרס. הכנס הרביעי התקיים בפארק קרסו למדע בבאר שבע בתאריך ה-15.10.15 כהמשך לנושא הכנס השלישי ועסק בתקציב המדינה לשנים 2015-2016 בדגש על אזור הדרום.

לפרטים נוספים אודות "הקואליציה החברתית" ולפרסומים נוספים לחצו כאן
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter