מפסולת יבשה לתעסוקה ירוקה

מאת: ד"ר רובי נתנזוןהגר צמרת-קרצ'ררועי לוי  תאריך:  01.12.2010
חוברת המהווה חלק מפרוייקט העוסק בתעסוקה ירוקה, מתוך התפיסה כי מדיניות סביבתית אינה מעכבת פעילות כלכלית אלא ביכולתה אף לעודד צמיחה.

מפסולת יבשה לתעסוקה ירוקה

חוברת זו אשר דנה בהשפעה של מִחזור פסולת על התעסוקה היא חלק מפרויקט רחב יותר – "יוזמת זכרון יעקב" שעוסק במדיניות החברתית כלכלית בישראל. מטרת יוזמת זכרון יעקוב היא לחבר בין מחקרי מדיניות אקדמיים מתחומים שונים לפרקטיקה ולהביא את תוצאות המחקרים בפני מקבלי החלטות. דיון בנושאים סביבתיים קשור בצורה הדוקה לכלכלה, ובשנה שעברה יוזמת זכרון יעקב החלה לעסוק גם בנושאים ירוקים. במסגרת היוזמה יצאה שנה שעברה משלחת לגרמניה כדי ללמוד על התפתחות התעשייה הירוקה. בעקבות המשלחת מרכז מאקרו וקרן "פרדריך אברט" הוציאו חוברת שמציגה את תחום התעסוקה הירוקה ודנה בהשפעות של מדיניות סביבתית על שוק העבודה האירופי. 

השנה החלטנו במרכז מאקרו, בשיתוף קרן פרדריך אברט, למקד את המחקר בתחום ספציפי שרלוונטי במיוחד למקבלי ההחלטות בישראל. לאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה נבחר תחום הפסולת והמִחזור. כיום ישראל ממחזרת שיעור נמוך של פסולת עירונית ביחס לאירופה וארה"ב, אולם בעקבות שורה של צעדים של המשרד להגנת הסביבה ניתן לצפות לעלייה משמעותית בשיעור המִחזור בשנים הקרובות. מאמר זה בוחן כיצד העלייה בשיעור המִחזור תשפיע על שוק העבודה הישראלי. במסגרת המאמר נאספו נתונים מעודכנים על שוק הפסולת הישראלי ונבנה מודל שבעזרתו ניתן להעריך כמה מקומות עבודה יתווספו למשק עבור מִחזור טון של מתכת, פלסטיק, נייר וזכוכית. תוצאות המחקר חשובות בשתי רמות: ראשית ניתן לראות שכבר היום לעיתים קרובות משתלם כלכלית למחזר. מעבר לכך, תוצאות המחקר מראות שמִחזור מוסיף מקומות עבודה למשק. באמצעות המודל ניתן להעריך את ההשפעה של מדיניות ספציפית וכך המאמר מראה שיישום התוכנית החדשה של המשרד להגנת הסביבה יכולה להוסיף אלפי משרות ירוקות חדשות לשוק העבודה הישראלי. במאמר מובאים הסברים הן לשיעור המִחזור הנמוך הנוכחי והן להשפעה החיובית של מִחזור על התעסוקה.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter