השוק הירוק - צמיחה ירוקה וענפי שוק העבודה הישראלי

מאת: רועי לויד"ר רובי נתנזוןהגר צמרת-קרצ'ר  תאריך:  01.12.2011
חוברת המהווה חלק מפרוייקט העוסק בתעסוקה ירוקה, מתוך התפיסה כי מדיניות סביבתית אינה מעכבת פעילות כלכלית אלא ביכולתה אף לעודד צמיחה.

השוק הירוק - צמיחה ירוקה וענפי שוק העבודה הישראלי

בקרב מקבלי החלטות במדינות רבות בעולם חדרה התודעה בדבר חשיבותם של שיקולים סביבתיים בעיצוב הכלכלה. תוכניות לאומיות נכתבות במטרה לקדם את איכות הסביבה, מבלי לפגוע בכלכלה העתידית, בין אם אלו תוכניות לצמיחה ירוקה (דרום קוריאה), אסטרטגיות לפיתוח בר קיימא (האיחוד האירופי), ניירות עבודה לקידום כלכלה דלת-פחמן (בריטניה) או אסטרטגיות לאומיות להתמודדות עם שינוי האקלים (אירלנד). גם בישראל חל גידול בהיקף התוכניות האלו, ורק לאחרונה אישרה הממשלה תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה. תוכניות אלו נחוצות כיוון שהפעילות להגנה על הסביבה, בעיקר בהקשר של הפחתת פליטות גזי חממה, תאלץ להתרחב בצורה משמעותית בעשורים הבאים. כיום אנו עדים רק לניצנים ראשונים של המעבר לכלכלה הירוקה, במיוחד בישראל שהגיבה לנושא בפיגור קצר אחרי מדינות רבות בעולם המפותח. 

המעבר לכלכלה ירוקה, או כלכלה בת-קיימא, ישפיע על כל ענפי המשק ועל העובדים בענפים השונים, אך לא בצורה זהה. במאמר זה ננתח את ההשפעה על ענפים שונים מנקודת מבט רחבה, תוך התמקדות בעובדי המשק הישראלי. ניתוח השינויים הצפויים מראש חשוב במיוחד כדי לקדם תוכניות שיגבירו את התעסוקה וכדי לסייע לעובדים שעלולים להיפגע מהשינוי הצפוי.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter