תעסוקה ירוקה: מגמות עולמיות והמקרה הישראלי

מאת: ד"ר רובי נתנזוןרועי לוי  תאריך:  07.11.2012
חוברת ממצאים מכנס "צמיחה ירוקה ותעסוקה ירוקה" שנערך בתל אביב בנובמבר 2012.

תעסוקה ירוקה: מגמות עולמיות והמקרה הישראלי

ישראל מקדמת בשנים האחרונות מספר רפורמות מקיפות לשיפור והגנת הסביבה. ההחלטות כוללת, יעדים לשיפור של 20% ביעילות האנרגטית עד שנת 2020, הפקת אנרגיה מתחדשת בשיעור של 10% עד 2020, תוכנית לאומית להפחתת גזי חממה בהיקף של 2 מיליארד ₪, חוק אויר נקי ורפורמה מקיפה להפרדת פסולת והגדלת המחזור. מעבר לכך, המשרד להגנת הסביבה מפתח פארקים מטרופוליטניים, פועל לשימור חופי בצת,ניצנים ופלמחים ולניקוי נחל הקישון.

מעל כל ההחלטות הנקודתיות ניצבת התוכנית לצמיחה ירוקה. ב-23 באוקטובר, 2011 החליטה הממשלה לקדם תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה לשנים 2012-2020. יישום התוכנית הוטל על השר להגנת הסביבה ושר התמ"ת וההמלצות גובשו על ידי שולחן עגול המשותף לממשלה, לתעשייה ולארגוני החברה האזרחית. התוכנית פותחה במהלך 2012 ומימושה תלוי באישורה הסופי ותקצובה לשנת 2013.

שלל הצעדים צפויים לפתח בהדרגה כלכלה ירוקה ובת קיימא בישראל, בעלות תלות נמוכה יותר במשאבים טבעיים ואנרגיה. מובן שלשינויים מבניים בכלכלה יהיו השלכות על שוק העבודה הישראלי. צפוי שינוי במספר המשרות, בביקוש לעובדים בכל ענף ובכישורים הנדרשים מעובדים שונים.

תחום התעסוקה הירוקה הוא תחום חדש יחסית שלא זכה עד כה לדיון ציבורי ומקצועי מקיף. לכן קרן פרידריך אברט, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית והמשרד להגנת הסביבה ערכו כנס ראשון שמתמקד בנושא. הכנס, "צמיחה ירוקה ותעסוקה ירוקה: מגמות עולמיות והמקרה הישראלי", נערך בתל אביב ב-19 למרץ, 2012. הדוברים כללו בין השאר את השר להגנת הסביבה, מומחים בינלאומיים, חוקרים ישראלים בכירים ונציגים של העובדים והמעסיקים. חוברת זו מסכמת באופן אינטגרטיבי את המסקנות העיקריות שעלו בכנס.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter