אתגרים לסדר המשפטי הבינלאומי - היבטים ישראליים ואירופאיים

מאת: ד"ר רובי נתנזון  תאריך:  11.09.2018
סיכום המפגש האירופי השנתי של ה- Israeli-European Policy Network (IEPN) אשר נערך בברלין, גרמניה והתמקד בהשפעות של הדין הבינ״ל על היחסים בין אירופה לבין ישראל, כמו גם בהשלכותיו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

אתגרים לסדר המשפטי הבינלאומי - היבטים ישראליים ואירופאיים

בשנים האחרונות, הפוליטיקה הגלובלית מתאפיינת במגמה של תחיית מדיניות אתנו-לאומנית כתוצאה מגל של מנהיגים פופוליטסים, מגמה המשנה את נוף היחסים הבין-לאומיים. ישראל עמדה במוקד מגמה זו, תוך שניתן לזהות עלייה ברגשות לאומניים והתרחקות מאידיאלים דמוקרטיים-מודרניים והתקרבות אל עבר עמדה המדגישה את חשיבותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי כולו. שינויים אלו השפיעו על רבדים רבים בפוליטיקה הישראלית, ובכללם צורת ההתייחסות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, מעמד יחסי ישראל והאיחוד האירופי, במיוחד בכל הנוגע למעמד החוקי של ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, ואף על הדרכים בהם מפרשים ומבינים את אבני היסוד של השיטה הפוליטית בישראל...
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter