איתמר גזלה  | מנהל המחקר

איתמר הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים מאוניברסיטת תל אביב וסטודנט לתואר שני במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן גוריון. תחומי המחקר שלו מתמקדים בניתוח ומחקר מאקרו-כלכלי בדגש על שוק העבודה, כלכלה מדינית ואזורית וכלכלת ישראל. במסגרת עבודתו, הוא פעיל בקידום השיח הציבורי בישראל במגוון רחב של נושאים, ביניהם: ניתוחי עלות-תועלת של רפורמות כלכליות, תקציב המדינה, ביטחון סוציאלי ומעמדם הכלכלי-חברתי של מגזרים שונים בחברה ישראלית.

itamarg.macro@gmail.comפרסומים
קיימות עסקית ושיתוף עובדים
הביטחון הסוציאלי של הפרילנסרים בישראל
הקצאת משאבים ממשלתית לחינוך לפי אזורי עדיפות לאומיים ובגדה המערבית
אחריות חברתית תאגידית באיחוד האירופי ובישראל
קיימות עסקית ושיתוף עובדים
ניתוח מקיף של עלויות כלכליות ואחרות שבהן נושאת מדינת ישראל בגין ההתנחלויות - 2014
ניתוח מקיף של עלויות כלכליות ואחרות שבהן נושאת מדינת ישראל בגין ההתנחלויות - 2015
הקואליציה החברתית - הפורום לכלכלה הוגנת: סיכום המלצות למדיניות 2014
עתיד הצעירים באירופה ובישראל: הדרה חברתית ואיכות הדמוקרטיה
הקואליציה החברתית: תקציב המדינה והפריפריה – האם התקציב מטפל בבעיות הקשות? בחינת תוכניות התקציב לשנים 2015-2016
הקואליציה החברתית - הפורום לכלכלה הוגנת: סיכום פעילות 2015
המדריך הישראלי לשיתוף עובדים וקיימות עסקית
התנחלויות בתקציב המדינה 2015-2016
פרויקט פיילוט GEMM
מזרח תיכון משתנה - השפעתה של עסקת ה E3/EU+3- עם איראן על יחסי ישראל-האיחוד האירופי
גשם כבד עומד ליפול? מצב והיבטים של יחסי ישראל-אירופה
תעשיות יצירתיות בישראל
IEPN - The Israeli-European Policy Network
הקואליציה החברתית: מה התכנית שלך? האתגרים הכלכליים ותוכניות המפלגות ערב בחירות 2015
אתגרי מדינת הרווחה במאה ה-21
התנחלויות ביהודה ושומרון בתקציב 2017-2018
יחסי האיחוד האירופי-ישראל, בפרספקטיבת מזרח תיכון חדש
לאן Zה הולך?
אי שוויון במקומות עבודה בישראל
משפחות חד הוריות בישראל
מובטלים ודורשי עבודה בישראל
לאחר 50 שנה - אין עתיד לשני העמים? מה יש לעשות כדי להשיג שלום?
תכונות שוק העבודה הישראלי בגדה המערבית
בתנועה: הזדמנויות ואתגרים של הגירה לאירופה וישראל
רוסיה במזרח התיכון: נקודות המבט של האיחוד האירופי וישראל
עולם העבודה הישראלי 2040