רון לייזר  | עוזרת מחקר

רון היא בעלת תואר ראשון לכלכלה, ולפוליטיקה וממשל מאוניברסיטת בן גוריון.

פרסומים
לאן Zה הולך?
אי שוויון במקומות עבודה בישראל
עובדים מהגרים ולא ישראלים בשוק - העבודה הישראלי