ינאי ויס  | מנהל מחקר

ינאי סיים בהצטיינות תואר ראשון בתוכנית פכ״מ למצטיינים - פילוסופיה, כלכלה, מדעי המדינה ומשפטים מאוניברסיטת תל אביב ולומד ללימודי תואר שני בכלכלה במסגרת תכנית המחקר המשותפת לביה״ס לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב והמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים. בנוסף לתפקידו הנוכחי כמנהל המחקר של מרכז מאקרו לכלכלה מדינית שימש כעוזר הוראה בתוכנית פכ"ם ובעבר עבד במשך שנתיים בשגרירות ישראל בגרמניה כעוזר הנספח הצבאי לגרמניה ולאוסטריה. תחומי העניין שלו מתמקדים בניתוח מגמות מאקרו-כלכליות בדגש על כלכלת עבודה, כלכלת חינוך וכלכלת ישראל. במסגרת עבודתו, ינאי פעיל בתחומי מחקר הקשורים לניתוח עלות-תועלת של רפורמות כלכליות, שיפור מעמדם הכלכלי-חברתי של אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית כמו גם ניתוח של היבטים כלכליים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.פרסומים
פופוליזם ימני באירופה ובישראל אתגרים משותפים והצעות למדיניות
נספח לניתוח חברתי-כלכלי לתוצאות בחירות 2019 - קבצי אקסל עם אזורים סטטיסטיים רלוונטיים
נספח לניתוח חברתי-כלכלי לתוצאות בחירות 2019 - בחינת אי סדרים בקלפיות בישראל
ניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-21
תעשיות יצירתיות בישראל