עידו גזית  | מנהל מחקר

עידו הינו סטודנט בשנה השלישית ללימודיו במסגרת תכנית המצטיינים לתואר ראשון ושני בכלכלה במסגרת תכנית המחקר המשותפת לביה״ס לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב והמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. במסגרת תפקידו במאקרו עידו מעורב באופן פעיל במחקרים הקשורים לניתוח עלות-תועלת ברפורמות כלכליות, שיפור הסטטוס הסוציו-אקונומי של סקטורים שונים בחברה הישראלית כמו כן ניתוח האספקטים הכלכלים של הסכסוך היהודי פלסטיני. תחומי העניין שלו מתמקדים באי שוויון כלכלי ושימוש במודלים אקונומטריים לניתוח סוגיות מאקרו-כלכליות.

פרסומים
IEPN ישראל - 2022