דנה זילברמן  | עוזרת מחקר

דנה משלימה כיום תואר ראשון במשפטים וחוג נוסף בכלכלה באוניברסיטת תל-אביב. במסגרת העבודה, דנה מעורבת בפרויקטים השונים בתחומים הכלכליים-חברתיים הדורשים איסוף מידע, עיבוד וניתוח מסקנות באמצעות כלים הן מהתחום המשפטי-מדיני והן מהתחום הכלכלי. בנוסף לעבודת המחקר, דנה לוקחת חלק בפעילות מחקר באוניברסיטה.