אודות מרכז מאקרו לכלכלה מדינית


ייחודו של המרכז הוא בשילוב בין הממד החברתי והממד הכלכלי, הן במובן של הנושאים בהם הוא עוסק והן בשיטות המחקר אותן הוא מיישם. האינטראקציה בין המודלים הכלכליים למודלים החברתיים באה לידי ביטוי במחקרים הרבים שערך המרכז בנושאי הרפורמות הכלכליות בישראל בעידן הגלובליזציה, ניתוח תקציבי המדינה, היבטים כלכליים וחברתיים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שרות לאומי: עלות מול תועלת, מעמד הנשים בישראל, זהות הנוער הישראלי, בטחון סוציאלי ומעמדם הכלכלי והחברתי של סקטורים שונים באוכלוסייה הישראלית. בנוסף, ניתוחים שונים הנוגעים במרקם החברתי העדין של ישראל, כגון מעמדו של המיעוט הבדואי, ויחסיה של ישראל עם שכנותיה באזור מצביעים על כיוונים אחרים בהם גישה זו מיושמת בצורה יעילה. כמו כן, עוסק המרכז בהערכת מצב ומתן המלצות בנושאי מדיניות, כדוגמת מערכת החינוך בישראל, מערכת הפנסיה ועולם העבודה החדש.

בהתאם לזאת המרכז שיתף ומשתף פעולה עם בכירי החוקרים בתחום הכלכלה, מדעי המדינה, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה בישראל. נושאים אלה משתלבים עם תפיסת המרכז לפיה פיתוח כלכלי נגזר, בין היתר, מפיתוח אזורי. מסיבה זו ניתנת תשומת לב מיוחדת להתפתחויות כלכליות גלובליות, בכלל, ובמזרח התיכון, בפרט.

בד בבד עם עריכת מחקרים פועל המרכז בתחום של קידום השיח במגוון הרחב של הנושאים בהם הוא עוסק. זאת, באמצעות יצירת במות לדיון הפתוחות לציבור הרחב, ארגון כנסים וסמינרים. בין האירועים שנערכו ע"י המרכז ניתן למנות את שלושת הכנסים הפתוחים לציבור של "הקואליציה החברתית" במהלך 2014-2015 בשיתוף עם קרן פרידריך אברט בישראל, בה לוקחים חלק ארגונים מובילים בתחומים שונים, על מנת לשפר את העתיד הכלכלי-חברתי של אזרחי המדינה; סמינר שולחן עגול בכנסת, שמטרתו הייתה לספק מסגרת לקידום נושאים הנוגעים לצעירים ולהטמיע יוזמות שונות בתקווה ליצור מדיניות עקבית וכוללת לצעירים בישראל; הפעילות שנערכת תחת ארגון ה- (IEPN (The Israeli-European Policy Network, במסגרתו מרכז מאקרו ושותפיו יוצרים דיאלוג בין מקבלי החלטות ודמויות מפתח ציבוריות בנושאים הרלוונטיים ליחסי ישראל-אירופה וסוגיות של המזרח התיכון; פורום בנושא מערכת החינוך בישראל שנערך בהשתתפות שרי ממשלה, חברי כנסת ואנשי חינוך אירועים נוספים אותם ניתן למנות הינם: כנס לקידום הדיון במעמדן של נשים, סמינרים בנושאי גלובליזציה, שוק העבודה בישראל, אחריות סביבתית עירונית, יצירת "מקומות עבודה ירוקים" ורבים נוספים. כל אלה נערכו בהשתתפות אנשי אקדמיה מובילים, מקבלי החלטות ואנשי מקצוע מישראל ומחו"ל.

המרכז משתף פעולה עם מגוון רחב של שותפים כגון קרן הנס בוקלר, קרן פרידריך אברט בישראל, FEPS - קרן אירופית למחקרים פרוגרסיביים, מוסדות של האיחוד האירופי, המוסד לביטוח לאומי, להב - לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, ההסתדרות החדשה, משרד הכלכלה, FEMISE - רשת של מכוני מחקר אזוריים ועוד.