התנחלויות

  התנחלויות

פרסומים

התנחלויות בתקציב המדינה 2015-2016

מעקב התנחלויות - דו"ח מיוחד: התנחלויות הגדה המערבית בתקציב 2015-2016.

ניתוח מקיף של עלויות כלכליות ואחרות שבהן נושאת מדינת ישראל בגין ההתנחלויות - 2014

אומדן מדויק ומפורט ביותר של עלויות התנחלויות למדינה, תוך שימוש במקורות מידע רשמיים, זמינים ומדויקים בלבד, עם מידה מועטה ככל...

הקצאת משאבים ממשלתית לחינוך לפי אזורי עדיפות לאומיים ובגדה המערבית

ניתוח היקף תקציבי החינוך המועברים לרשויות ביו"ש בהשוואה לרשויות במחוזות אחרים בישראל.

ניתוח מקיף של עלויות כלכליות ואחרות שבהן נושאת מדינת ישראל בגין ההתנחלויות - 2015

פעילות ההתנחלות והשלכותיה השונות מייצרות עלויות ישירות ועקיפות, גלויות וסמויות, בעלות היקף משמעותי לכלכלה הישראלית. הדו"ח הנוכחי מהווה עדכון...

תנאי העבודה של עובדים פלסטינים שכירים בישראל

תכונות שוק העבודה הישראלי בגדה המערבית

מעקב התנחלויות – דו"ח מיוחד

שוק הדיור הישראלי בגדה המערבית בהשוואה לחלקי המדינה האחרים

מעקב התנחלויות

התנחלויות ביהודה ושומרון בתקציב 2017-2018

ההשלכות הכלכליות הבינלאומית והפנימיות לישראל כתוצאה מסיפוח אפשרי בגדה המערבית