קיימות עסקית ושיתוף עובדים

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה
מחקר בנושא הקיימות העסקית ושילוב עובדים בהחלטות ארגוניות ועסקיות

קיימות עסקית ושיתוף עובדים

שיתוף הפעולה בין מרכז מאקרו וקרן הנס בוקלר (HBS), מייסודם של האיגודים המקצועיים בגרמניה, הביא לפיתוח תכנית פעולה משותפת למחקר בנושא הקיימות העסקית ומערכת יחסי עבודה, שמושתת על קשרים בין מעסיקים, עובדים, מקבלי החלטות וחוקרים מומחים בתחום.

Co-determination and Sustainable Organizations - הנחת היסוד של הפרויקט הינה כי על ידי הגברת ושילוב כוחות ניתן יהיה להבטיח את ההצלחה הכלכלית לאורך זמן. בשלב זה של המחקר שהחל ב-2014, אנו מתמקדים בלמידת המצב בשטח ובבחינת מודלים שונים. בסופו של התהליך נציג מודלים ישימים לשיתוף עובדים המותאמים לישראל, בהתבסס על האתגרים שהמציאות, כפי שהיא משתקפת מהראיונות והתצפיות בשטח, מציבה לארגון.

במסגרת הפרויקט, יצא לאור הספר Sustainable Company and Fair Relationships: European Experience for Implementation in Israel. לקריאת הספר

במסגרת שיתוף הפעולה יצא לאור "המדריך הישראלי לשיתוף עובדים וקיימות עסקית" למדריך המלא, לחוברת המקוצרת.

אתר קרן הנס בוקלר (HBS)