IEPN - The Israeli-European Policy Network

מאת: פרופ' שטפן שטטרד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהבסטיאן סנדהארט
IEPN היא רשת מדיניות שפועלת תחת המשרד הישראלי של קרן פרידריך אברט (FES) ושותפיה - מרכז מאקרו לכלכלה מדינית ואוניברסיטת בונדווסר (מינכן, גרמניה).

IEPN - The Israeli-European Policy Network
IEPN

IEPN היא רשת מדיניות שפועלת תחת המשרד הישראלי של קרן פרידריך אברט (FES) ושותפיה - מרכז מאקרו לכלכלה מדינית ואוניברסיטת בונדסוור (מינכן, גרמניה).

מאז 2003, מטרת ה-IEPN היא ליצור דיאלוג מתמשך, בונה וביקורתי בין מקבלי החלטות, אישי ציבור, אקדמאים, עיתונאים ואנשי מקצוע נוספים מישראל ומאירופה בנוגע לסוגיות בולטות בנוגע ליחסי ישראל-אירופה והפוליטיקה במזרח התיכון. ה-IEPN מתרכז בסוגיות כלכליות, חברתיות, פולטיות וביטחוניות אשר מהוות עניין משותף לשני הצדדים ובהמשך שילובה של ישראל באירופה. הייחודיות של IEPN טמונה לא רק במבנה הגמיש וההתמקדות בסוגיות מוחשיות אלא גם בבסיסים התאומים בישראל ובאירופה.

לקריאת הפרסום המלא בנושא "מזרח תיכון משתנה - השפעתה של עסקת ה E3/EU+3- עם איראן על יחסי ישראל-האיחוד האירופי" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "גשם כבד עומד ליפול? מצב והיבטים של יחסי ישראל-אירופה" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "עתיד הצעירים באירופה וישראל: הדרה חברתית ואיכות הדמוקרטיה" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "אחריות תאגידית באירופה וישראל" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "גז טבעי בים התיכון: השפעות כלכליות והשלכות אסטרטגיות" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "מזרח תיכון מתחדש - תמורות בביטחון ובאנרגיה כאתגר ליחסי ישראל והאיחוד האירופי" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "גז טבעי במזרח הים התיכון: עילה למלחמה או הזדמנות לשיתוף פעולה אזורי?" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "בתנועה: הזדמנויות ואתגרים של הגירה לאירופה וישראל?" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "רוסיה במזרח התיכון: נקודות המבט של האיחוד האירופי וישראל?" לחצו כאן
לקריאת הפרסום המלא בנושא "לאחר 50 שנה- אין עתיד לשני עמים? מה יש לעשות כדי להשיג שלום?" לחצו כאן
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter