אנציקלופדית ההתנחלויות

מאת: 
מאגר מידע ייחודי שגובש בשנים 2006-2011, הכולל תיעוד וסקירה מלאה של כל הבניה הישראלית בהתנחלויות בגדה המערבית.

אנציקלופדית ההתנחלויות
צילום: פייסבוק

לשם גיבוש הנתנונים הנדרשים לאינצקלופדיה והערכת שווי כלל הבנייה בהתנחלויות הישראליות ביו"ש (ללא מזרח ירושלים), נעשה שימוש במספר מקורות מידע ומתודות ניתוח. מאגר מידע מרכזי וייחודי שנעשה בו שימוש הינו סדרת תצלומי אוויר שצולמה באביב 2008 ותיעדה את כלל היישובים היהודיים ביו"ש. מקורות מידע נוספים ממאגרי נתונים רשמיים כלמ"ס ואתרי משרדים ממשלתיים שונים, אתרי מועצות אזוריות ויישובים, ועוד. 
הערכת שווי הבנייה הישראלית ביו"ש מתבססת על עלויות הבנייה ולא על שווי הבנייה בשוק. אומדני העלויות התבססו על סקרי עלויות בנייה, ראיונות עם קבלנים והערכות גורמים מסחריים שונים (חברות גז, קמעונאים ועוד).
האינצקלופדיה מכילה את הנתונים הבאים עבור כל יישוב:
  • מלאי בנייה לפי ייעוד הבנייה: מגורים, מוסדות עירוניים, תעשיה, מסחר וחקלאות. המלאי מוצג הן במספר המבנים והן בגודל השטח הבנוי (מ"ר).
  • מלאי תשתיות שהוקמו: כבישים, תחנות דלק, מים ומתקני חשמל.
  • אומדן ערך (עלות) לכל "פריט" (מבנה, בדולר ארה"ב).
  • תצלומי אוויר של היישוב.
המידע מעודכן לשנת 2008.

לדוגמא לדף התנחלות לחצו כאן