התנחלויות ביהודה ושומרון בתקציב 2017-2018

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה  תאריך:  22.12.2016

התנחלויות ביהודה ושומרון  בתקציב 2017-2018

במסמך זה נסקור את השינויים בתקציב המדינה ובהחלטות הממשלה לשנים 2017-2018 הקשורים להתנחלויות יהודה ושומרון ולנושאים האזרחיים והביטחוניים הנובעים משלטונה של המדינה באזור זה. הדגש במסמך הוא השינויים המוצעים בתקציב לגבי תחומי ההוצאה השונים, נתמקד בארבעה נושאים עיקריים: סיוע מיוחד עקב המצב הביטחוני, החטיבה להתיישבות, מענקים המועברים לרשויות המקומיות, הטבות המס לתושבי ההתנחלויות. עבור כל סעיף נסקור את השינויים המוצעים ואת ההוצאה על הנושא המדובר לאורך זמן, בהתאם לרלוונטיות ולנתונים הזמינים.

מבחינה של כלל הנושאים הנסקרים עולה כי הממשלה הנוכחית ממשיכה ואף מקצינה את מדיניות ממשלות נתניהו הקודמות בתחום התמיכה המסיבית בהתנחלויות ביהודה ושומרון. מסקירת הנתונים ארוכי הטווח ניתן ללמוד שמאז שנת 2009 עלתה התמיכה של המדינה ברשויות המקומיות יהודה ושומרון, בהתנחלויות עצמן ובתושביהן. כמו בתקציבים הקודמים של ממשלות נתניהו, גם בתקציב הדו-שנתי הקרוב התמיכה הולכת ומתגברת על חשבון ההוצאה על שאר אזורי המדינה. גם במקרים בהם משרד האוצר או היועץ המשפטי לממשלה מנסים להפחית את אי השוויון התקציבי, התמיכה מתגברת ולעיתים אף מוסוות.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter