לאן Zה הולך?

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהרון לייזר  תאריך:  12.05.2017
בין אכזבה לציפייה - עמדות אישיות, לאומיות וחברתיות של צעירים בישראל מחקר הנוער הרביעי של קרן פרידריך אברט

לאן Zה הולך?
עיצוב: סני ארזי

המחקר המשותף של מרכז מאקרו לכלכלה מדינית וקרן פרידריך אברט בישראל בשנת 2016 הוא הרביעי מתוך סדרה של מחקרים שנערכים אחת לשש שנים, החל משנת 1998. מטרת המחקרים האלו היא לנסות ולהציג את העמדות האישיות, הלאומיות והחברתיות של הנוער בישראל וכיצד הן משתנות לאורך השנים. ההיבט של מעקב לאורך זמן הקיים במחקר זה, החל בשנת 1998, עבור בשנים 2004 ו-2010 וכלה בשנת 2016, מציע נקודת מבט ייחודית על האופן שבו כל דור צעיר שונה מקודמיו ועל המגמות שהשתנו לאורך זמן.

מאז אותה תקופה ועד היום, מדינת ישראל חוותה אירועים מרכזיים שבהכרח השפיעו על הדור הצעיר היום ועל מרקם החיים שמלווה אותם. בין הממצאים הבולטים שעלו מהמחקר:

  • הטיפול ביוקר המחייה ובפערים החברתיים המתרחבים בישראל עומד בראש סדר העדיפויות של בני הנוער והצעירים בישראל, כאשר איום הטרור נתפס על ידם כאיום משני.
  • חלה ירידה תלולה ברמת האופטימיות לגבי העתיד של המדינה בקרב בני נוער וצעירים יהודים.
  • האמון במוסדות הציבור והשלטון, בפרט במערכת המשפט, בתקשורת ובמוסדות הדת והרבנות, ירד בצורה משמעותית ביחס לסקרים קודמים.
  • הקיטוב החברתי העמוק שמורגש בישראל בשנים האחרונות, בייחוד ביחסים שבין יהודים לערבים אזרחי ישראל, מתבטא ביתר שאת במחקר הנוכחי.
לחץ כאן כדי לקרוא את החוברת המסכמת את הממצאים
לחץ כאן
כדי לקרוא את דו"ח המחקר המלא
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter