עולם העבודה הישראלי 2040

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה  תאריך:  30.11.-0001
פרויקט "עולם העבודה 2040" עוסק בבחינת מספר תרחישים עתידיים אלטרנטיביים הנוגעים לעולם העבודה הישראלי.

עולם העבודה הישראלי 2040

פרויקט "עולם העבודה 2040" עוסק בבחינת מספר תרחישים עתידיים אלטרנטיביים הנוגעים לעולם העבודה הישראלי. תרחישים אלו נבנו בהשתתפות מספר מומחים ובעלי עניין: מעסיקים, נציגי עובדים, חוקרים, נציגי ממשל ומקבלי החלטות. מטרתו של פרויקט זה אינה לחזות את העתיד, אלא לזהות ולחקור את האתגרים של ה"עתידים" השונים האפשריים. מתוך הבנה שהתרבות הארגונית בישראל, בייחוד בכל הקשור לשוק העבודה, מאופיינת בהיעדר חשיבה ותכנון מדיניות לטווח הארוך, שאיפתנו היא שפרויקט "עולם העבודה 2040" ימלא את הוואקום הקיים, יצביע על פעולות ואסטרטגיות אפשריות ויהווה בסיס לתכנון מדיניות ארוכת טווח. בכנס יוצג המחקר אל מול מקבלי החלטות ובעלי עניין אשר יכולים לפעול ליישום המסקנות ברמה הלאומית.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter