תכונות שוק העבודה הישראלי בגדה המערבית

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה  תאריך:  01.08.2017
מעקב התנחלויות – דו"ח מיוחד

תכונות שוק העבודה הישראלי בגדה המערבית
Flickr by Bettsy1970 cc-by-2.0

מטרת המסמך המוצג להלן היא ניתוח כוללני של שוק העבודה של התושבים הישראלים בגדה המערבית. הניתוח כולל שלושה אספקטים עיקריים של שוק העבודה ואשר מוצגים בשלושת חלקי המסמך. האספקט הראשון הוא שיעור ההשתתפות של תושבי האזור בשוק העבודה ושיעור האבטלה של תושביו. שיעור ההשתתפות בשוק העבודה הישראלי עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות עם עלייה חדה בשיעורים כמעט בכל קבוצות האוכלוסייה. שיעור האבטלה גם הוא ירד בחדות בשנים האחרונות ונמצא היום ברמה הנמוכה אי פעם. החלק השני של העבודה בוחן את רמת השכר של תושבי הגדה המערבית הן השכירים והן העצמאים. הניתוח כולל פילוח לפי רשויות מקומיות, אזורים ממזרח וממערב לגדר ומין השכיר או העצמאי. החלק השלישי עוסק בתבנית היוממות של תושבי הגדה הישראלים, היכן הם עובדים האם בגדה עצמה, ביישוב המגורים או באחד ממרכזי התעסוקה הגדולים במדינה. כמו כן, בסוף המסמך מוצגים נתונים מגוונים של מאפייני תעסוקה בקרב עובדים ממחוז יהודה ושומרון בהשוואה לשאר מחוזות המדינה. כלל הניתוחים במסמך בוצעו על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובעיקר מנתוני מפקד 2008 ,סקרי כוח אדם, הסקר החברתי וקובץ הרשויות המקומיות. במסמך עצמו מוצגים תרשימים כאשר בנספח שבסופו מופיעים לוחות המרכזים את מרבית הנתונים המוצגים.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter