השפעות של מעבר פליטים סורים על שוק העבודה של המדינות הקולטות מהמזרח התיכון ומאירופה

מאת: ד"ר רובי נתנזוןד"ר חאליד סקאט  תאריך:  30.11.-0001

השפעות של מעבר פליטים סורים על שוק העבודה של המדינות הקולטות מהמזרח התיכון ומאירופה

מאז 2011 יותר מ-5.3 מיליון פליטים סורים עשו את דרכם לכיוון מדינות שקלטו אותם במזרח התיכון ובאירופה. המדינות במזרח התיכון שקלטו את מרבית הפליטית הן טורקיה, לבנון וירדן. באירופה, גרמניה ושבדיה קלטו את המספר הרב ביותר של פליטים סורים. מבחינה כלכלית התפתח דיון ער להשפעות של כמות הפליטים הגדולה על שכר, ושיעור האבטלה.
המחקר הנוכחי מצא שפרט לירדן, לפליטים לא הייתה כלל השפעה על צמיחת השכר, ובאף אחת מהמדינות שנבחנו לא הייתה השפעה של הפליטים על שיעור האבטלה. לכן, אחת ההמלצות של המחקר היא להסיר חסמי כניסה לעבודה שהוצבו לפליטים, בעיקר בענפי תעסוקה עם מחסור בעובדים. בנוסף, הומלץ להעניק לפליטים הכשרה מקצועית כדי להתאים את כישוריהם לענפי התעסוקה הרלוונטים. כך יהפוך "החשש מתחרות" עם הפליטים שיועסקו, להעלה של הכישורים המקצועיים של כלל העובדים בענפים הרלוונטים. ישנה חשיבות להעלות את מודעות הציבור לתרומה האפשרית של הפליטים לכלכלה המשקית.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter