הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהמיכל פורת  תאריך:  01.08.2017
במסמך זה יוצגו המודלים התיאורטיים השונים הקיימים ליישום הכנסה בסיסית אוניברסלית, ינותחו ההשלכות של יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל על פי מודלים שונים, ותוערך העלות של מהלך כזה והשפעתו.

הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל

מדיניות הרווחה הקיימת כיום בישראל הינה מינימאלית ביחס למדינות מערביות אחרות, על אף שיעורי הצמיחה הגבוהים הקיימים בה ועל אף אוכלוסייתה הצעירה באופן יחסי. עדות לכך עולה משיעור העוני הגבוה שקיים בישראל שעמד בשנת 2014 על 18.6% לפי נתוני ה- OECD ומאי שוויון שהינו הגבוה מבין מדינות ה- OECD . מעבר לכך, כאשר בוחנים אוכלוסיות חלשות מובנות בחברה כגון קשישים ובעלי מוגבלויות, מדיניות זו מתבטאת ביתר שאת. קצבת הזקנה הבסיסית כיום עומדת על 1,531 ש"ח בחודש וקצבת הנכות הבסיסית ליחידים בעלי מעל 80% נכות ודרגת אי כושר מלאה עומדת על 2,793 ש"ח בחודש. סכומים זעומים אלה, מהווים את אחת הסיבות המרכזיות לשיעור הגבוהה של עניים בקרב אוכלוסיות אלה 23.7% מקרב אוכלוסיית הנכים נכון ל- 2014 ועל 21.7% בקרב אוכלוסיית הקשישים נכון ל- 2015.
אחת הבעיות שנובעות ממדיניות רווחה ושבעקבותיה חל קיצוץ משמעותי במערך קיצבאות הרווחה במחצית הראשונה של שנות ה- 2000 בישראל, הינה מלכודת העוני. המבנה של מערך קצבאות רווחה המותנות במבחני אמצעים מוביל לכך שרבים יעדיפו לא להצטרף למעגל העבודה מאחר והם יודעים שהמדינה תספק להם לכל הפחות את רמת הקיום הבסיסית ביותר. על כן, מערך רווחה שבנוי על קצבאות שזכאותן מותנה במבחן אמצעים מספק תמריץ שלילי ליציאה לעבודה. בשביל להתמודד עם כך, המדינה הופכת את מערך הקיצבאות למורכב אף יותר על ידי יצירתם של תמריצים חיוביים ליציאה לעבודה ועוד. במקום זאת, קיימת גישה אחרת הדוגלת במתן הכנסה בסיסית אוניברסלית לכל הפרטים מעל גיל 18, כך שתעודד פרטים להצטרף למעגל העבודה ובו זמנית תצמצם את שיעור העוני בחברה. לגישה זו יש תומכים מקשת אידיאולוגית כלכלית חברתית רחבה ועל כן קיימים מודלים תיאורטיים רבים - ליישומה. בנוסף, מעבר לרעיונות תיאורטיים יצאו לפועל ומתוכננים פרויקטים ניסיוניים במטרה לבחון את ההשפעה של יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית על דפוסי העבודה והרגלים אחרים של פרטים, תוך התמקדות באוכלוסיות נזקקות שגם כך נשענות יותר על מערך הקיצבאות.
במסמך זה יוצגו המודלים התיאורטיים השונים הקיימים ליישום הכנסה בסיסית אוניברסלית, כמו גם הפרויקטים הניסיוניים הקיימים ברחבי העולם. לאחר מכן ינותחו ההשלכות של יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל על פי מודלים שונים. בתוך כך תוערך העלות של מהלך כזה והשפעתו על האוכלוסיות השונות בישראל, בדגש על האוכלוסייה הערבית והחרדית. בנוסף, תינתן סקירה של המדיניות הקיימת כלפי קשישים ובעלי מוגבלויות בישראל לעומת מדינות נבחרות אחרות ויוצגו המלצות למדיניות לשיפור מצבן של אוכלוסיות אלה.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter