אתגרים גלובליים והשפעתם על המזרח התיכון

מאת: ד"ר רובי נתנזון  תאריך:  30.11.-0001

אתגרים גלובליים והשפעתם על המזרח התיכון

תובנות מכנס בנושא: "אירופה והמזרח התיכון: עידן חדש בניהול מוסדות השלון, הביטחון והפיתוח הכלכלי". הכנס בוצע בשותפות עם המכון ללימודים פרוגרסיביים באירופה, FEPS.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter