נספח לניתוח חברתי-כלכלי לתוצאות בחירות 2019 - בחינת אי סדרים בקלפיות בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזון  תאריך:  30.11.-0001
במסגרת המחקר לבחינת דפוסים דמוגרפים וחברתים-כלכליים של הבחירות הכלליות שנערכו בישראל באפריל 2019, נכלל נספח המתייחס לקלפיות בהן תוצאות סטטיסטיות השונות משמעותית מדפוסים בקלפיות אחרות.

נספח לניתוח חברתי-כלכלי לתוצאות בחירות 2019 - בחינת אי סדרים בקלפיות בישראל

כחלק מניתוח תוצאות הבחירות בישראל באפריל 2019, שבוצע על ידי מרכז 'מאקרו לכלכלה מדינית', מספר קלפיות נמצאו ככאלו המציגות תוצאות חריגות מבחינה סטטיסטית. תוצאות אלו לא בהכרח מעידות על קיומם של תהליכים לא סדירים בקלפיות אלו, אך מרכז 'מאקרו לכלכלה מדינית' סימן 214 קלפיות, בהן נמצאו תוצאות חריגות ובלתי מוסברות, על סמך שורה של קריטריונים נוקשים.


share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter