נספח לניתוח חברתי-כלכלי לתוצאות בחירות 2019 - קבצי אקסל עם אזורים סטטיסטיים רלוונטיים

מאת: ד"ר רובי נתנזון  תאריך:  30.11.-0001
פירוט אודות אזורים סטטיסטיים שנמצאו כבעלי עניין בהתאם לתוצאות המחקר בדבר הניתוח הדמוגרפי והכלכלי-חברתי של תוצאות הבחירות של 2019

נספח לניתוח חברתי-כלכלי לתוצאות בחירות 2019 - קבצי אקסל עם אזורים סטטיסטיים רלוונטיים

במסגרת המחקר לניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של תוצאות הבחירות הכלליות בישראל באפריל 2019 נמצאו 91 אזורים סטטיסטיים בעלי עניין רב למפלגות השונות, בנוסף לרשימה של אזורים סטטיסטיים עם תוצאות חריגות. קובץ זה כולל הסבר מפורט אודות אותם אזורים.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter