תעשיות יצירתיות בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזון  תאריך:  30.11.-0001
תמונת מצב נוכחית, תחזית, השוואה בינלאומית והמלצות למדיניות

תעשיות יצירתיות בישראל

מחקר זה עוסק בתעשיות היצירתיות בישראל. המחקר מתחלק לשלושה חלקים מרעזיים. החלק הראשון של המחקר עוסק במצב התעשיות היצירתיות בישראל כיום מבחינת מדדים כמו תעסוקה, שכר, תפוקה, תמורה למשרה, רווח מהעסקת עובדים ומצב העצמאים והפרילנסרים בתעשיות היצירתיות בישראל. לצד תמונת המצב הנוכחית, חלק זה מספק תחזית לפיתוחן של התעשיות היצירתיות עד לשנת 2030. החלק השני של המחקר עוסק בהשוואה בינלאומית, מתמקד במצבן של התעשיות היצירתיות באוסטריה, בארה"ב, בבריטניה, בגרמניה, בדנמרק ובהולנד. כמו כן, מוצגות צורות מדיניות הקיימות במדינות הללו לצד המדיניות הנרחבת של האיחוד האירופי לצורך קידום מעמדן של התעשיות היצירתיות. החלק הארחון של המחקר מציג שורה של צעדי מדיניות למשק הישראלי בכדי לקדם את התעשיות היצירתיות, בהסתמך הן על המאפיינים הספציפיים של התעשיות היצירתיות בישראל והן על המגמות בתחום המדיניות הקיימות במדינות הנדגמות.

share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter