אחים ואחיות בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןינאי וייסעינת בן שמעון  תאריך:  02.04.2020
סקירת תמונת מצב ומאפיינים של ענף הסיעוד, ניתוח מגמות, השוואה בינלאומית, תחזית והמלצות מדיניות

אחים ואחיות בישראל

share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter