פרילנסרים בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזון  תאריך:  30.11.-0001
פרילנסרים בישראל: עבודה, סיכונים ורווחה בקרב פרילנסרים. המחקר נעשה בשיתוף הקרן למחקר, ביטוח לאומי

פרילנסרים בישראל

• שיעור הפרילנסרים בישראל נמצא בעלייה בשנים האחרונות, זאת למרות היעדרה של תוכנית סוציאלית מקיפה המסדירה את עבודת הפרילנסרים באופן ייעודי. כיום לא קיים מקור מידע רשמי העוסק בפרילנסרים באופן קבוע, אך מוערך כי שיעור הפרילנסרים מכוח העבודה הגיע לרמה של בין %7 ל- %8 עוד לפני משבר הקורונה שפקד את המשק הישראלי ברבעון השני של שנת 2020 .
• תחזית מרכז מאקרו היא ששיעור הפרילנסרים מתוך כוח העבודה ימשיך לצמוח בהדרגה, בהנחה שהענפים בהם שיעור הפרילנסרים הוא גבוה במיוחד ימשיכו לצמוח בשנים הקרובות לאחר התאוששות ממשבר הקורונה.
• תחזית מרכז מאקרו צופה את המשך מגמת העלייה בשיעור הפרילנסרים מתוך כוח העבודה בישראל, כתוצאה מצמיחת ענפי התרבות, היי-טק והשירותים הציבוריים. המשך הצמיחה במספר הפרילנסרים לא תלויה בהסדרת זכויות הפרילנסרים בחוק, ונובעת ממאפייני העובדים בענפים שבהם עובדים הפרילנסרים, קרי, ענפים המתאפיינים ברמה גבוהה של הון אנושי ובעובדים עם רמת כישורים ומיומנויות גבוהה. אולם לפי תחזית מרכז מאקרו, חקיקה או הסדרה אחרת של זכויות הפרילנסרים צפויה לעכב את מגמת הגידול בשיעור הפרילנסרים ולא צפויה להוביל לירידה בשיעור הפרילנסרים.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter