הקואליציה החברתית - הפורום לכלכלה הוגנת: סיכום המלצות למדיניות 2014

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה  תאריך:  01.11.2014
סיכום עיקרי הדברים, המחקרים והמסקנות שהוצגו בשני כנסי הקואליציה החברתית שנערכו שנת 2014.

הקואליציה החברתית - הפורום לכלכלה הוגנת: סיכום המלצות למדיניות 2014
עיצוב עטיפה - סטודיו עינהר

הגישה הכלכלית שקודמה ע"י ממשלות ישראל הגדילה פערים חברתיים, שחקה את מעמד הביניים והעצימה את העוני. נכון לשנת 2013, ההוצאה הציבורית בישראל, ללא הוצאות ביטחון ותשלומי ריבית, עומדת על 32.4% מהתמ"ג של ישראל, בשעה שהממוצע במדינות ה-OECD עומד על 44.1%. רוב הגידול בעוני שנוצר ב-15 השנים האחרונות הינו בקרב משפחות עובדות. היוזמה להקמת קואליציה חברתית נולדה בעקבות צורך חזק של חלקים רבים באוכלוסייה ביצירת אלטרנטיבה למדיניות הכלכלית-חברתית הנוכחית במדינת ישראל על אף שהשיח הכלכלי-חברתי עלה מאז המחאה החברתית בקיץ 2011, הדיון בנושא לא הועמק דיו בהתאם לצרכי הציבור. על כן, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, בשיתוף עם קרן פרידריך אברט (FES) עמלו רבות בשנה האחרונה על הקמת הקואליציה החברתית הישראלית, בה לוקחים חלק ארגונים מובילים בתחומים שונים, לטובת שיפור עתידם הכלכלי-חברתי של אזרחי המדינה.

מתוך תפיסת עולם מכילה, פנינו לארגונים ואישים שונים במהותם ובתחום עיסוקם, אשר לכל אחד מהם נגיעה בתחומים מגוונים הקשורים לחברה וכלכלה בישראל. אין ספק כי על סדר היום ישנן סוגיות המחייבות טיפול מעמיק ואנו מאמינים כי ניתן יהיה לקדמן בעזרת שיתופי פעולה בין גורמים שונים. דרך הפעולה היא יצירת כור היתוך שיביא לשינוי סביב פלטפורמה משותפת. אנו הזמנו את כל גווני הקשת הפוליטית, החברתית והכלכלית לקחת חלק בדיון על עתידה של ישראל.

הקואליציה החברתית קמה מיוזמתם של קרן פרידרך אברט (FES) ומרכז מאקרו, על מנת לייצר מדיניות חלופית המתבססת על עיקרון של צדק חברתי ורב-שיח בין ארגונים חברתיים ועסקיים, מקבלי החלטות וקובעי מדיניות. אין ספק כי על סדר היום ישנן סוגיות המחייבות טיפול מעמיק ואנו מאמינים כי ניתן יהיה לקדמן בעזרת שיתופי פעולה בין גורמים שונים. אנו מזמינים את כל גווני הקשת הפוליטית, החברתית והכלכלית לקחת חלק בדיון על עתידה של ישראל.
המטרות המוגדרות של הקואליציה החברתית:
1. ייסוד מרחב ביטוי "בטוח" עבור הארגונים.
2. עבודה על בסיס המכנה המשותף הרחב ביותר, בנקודות הערכיות המשותפות.
3. ניהול דיונים במסגרת המרחב שלנו עם קולות אחרים מבחוץ. 
4. פעולה משותפת, אם בשם הקואליציה כולה או בין כמה ארגונים חברים. 
5. יצירת חיבורים בין ארגונים בעלי עניין משותף תוך התגברות על מכשולים פוליטיים ואישיים.

הדגש המרכזי של הקואליציה הינו זיהוי פערים בחברה הישראלית וכן את האמצעים לצמצום פערים אלו, במטרה לשפר את רמת החיים של כלל האוכלוסייה, בין היתר על ידי חיזוק החינוך, הבריאות, תנאי הדיור והשירותים החברתיים. הקואליציה תבקש בשנה הראשונה לפעילותה לגבש ולהגיש את מסקנותיה למקבלי ההחלטות וליידע את הציבור הרחב, בין היתר בעזרת ספר זה, בשני נושאים עיקריים, אשר לכל אחד מהם הוקדש כנס רחב משתתפים ונואמים רמי דרג.

הנושא הראשון בו דנה הקואליציה ואשר עמד במרכז הכינוס הראשון שהתקיים ביום שישי ה-13.6.2014 בבית ציוני אמריקה בתל אביב, הינו "האם יש עתיד למדינת הרווחה?". הכינוס השני התקיים ביום שישי ה- 5.9.2014 באותו המקום ועסק בנושא "המלחמה בעזה: מי משלם את המחיר? בין כלכלה לביטחון חברתי". ספר זה מכיל את כל המחקרים וניירות העמדה שהוכנו לקראת שני הכנסים של הקואליציה החברתית וכן את עיקרי הדברים והמסקנות שהוצגו בשני הכנסים.

לפרטים אודות "הקואליציה החברתית" ולפרסומים נוספים לחצו כאן

share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter