מחקר הנוער הישראלי החמישי של קרן פרידריך אברט

מאת: ד"ר רובי נתנזוןד"ר דליה שיינדליןאור מוסקוביץ'דור ביתן  תאריך:  01.12.2022
עמדות אישיות, לאומיות וחברתיות של הנוער בישראל

מחקר הנוער הישראלי החמישי של קרן פרידריך אברט
שער חוברת המחקר. קרדיט עיצוב: סטודיו סאני ארזי