גם וגם: סתירה בזהות בקרב צעירים בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןד"ר ראלף הקסלהגר צמרת-קרצ'ר  תאריך:  01.12.2010
מחקר הנוער השלישי נערך בשנת 2010 בכדי לעמוד מקרוב על עמדותיהם ועל תפיסותיהם הערכּיות של צעירים ובני נוער בישראל.

גם וגם: סתירה בזהות בקרב צעירים בישראל
עיצוב עטיפה: אסף בן ארי

מחקר הנוער 2010 של קרן פרידריך אברט מהווה את הסקר השלישי עד כה שערכה הקרן בשיתוף מרכז מאקרו שביצע את המחקר, כדי לעמוד מקרוב על עמדותיהם ועל תפיסותיהם הערכּיות של צעירים ובני נוער בישראל. היוזמה למחקר הראשון באה ב-1998, לרגל יום העצמאות ה-50 של מדינת ישראל, ובשנת 2004, בעת האינתיפאדה השנייה, נערך מחקר הנוער השני. מחקר הנוער השלישי, לשנת 2010, המונח עתה לפנינו, מאפשר לנו לבחון שינויים ומגמות שחלו במשך 12 שנים בעמדותיהם ובתפיסותיהם הערכיות של בני נוער בישראל. בכל שלושת המחקרים נסקרו בני אותם גילים ונשאלו שאלות באותן קבוצות נושאים, קרי לגבי מצבה של ישראל בכלל, ציפיותיהם האישיות של הנשאלים מהעתיד ולגבי האושר האישי, על עמדותיהם לגבי הציונות, הדמוקרטיה ומוסדות המדינה, מיעוטים בישראל, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולגבי גרמניה והשואה.

במחקר הנוער של 2010, נערכו לראשונה ראיונות עומק עם 80 בני נוער כהשלמה והעמקה נוספות של תוצאות הסקר. חיזוק הדמוקרטיה ועידוד שיתוף פעיל של האזרחים בעיצוב הפוליטיקה והחברה הם יעדים מרכזיים בפעילותה של קרן פרידריך אברט. לקידום יעדים אלה נעזרת הקרן בישראל בנציגות משלה - מאז 1978 - ובמגוון שיטות ואמצעים, כגון כינוסים וסדנאות, תוכניות דו-שיח בין-לאומיות, פרסומים, קורסי אימון והכשרה וכן מחקרים וסקרים. אחד הדגשים בפעילותה של קרן פרידריך אברט הוא להציע לצעירים 6 ולבני נוער מידע, השכלה ואפשרויות דיון כדי להכשירם ולעודדם ליטול חלק בתהליכים חברתיים ופוליטיים תוך כדי ביטוי שאיפותיהם ועמדותיהם. תוצאות המחקר שלפנינו מתעדות את מציאות החיים של בני הנוער הניצבים בעולם המאופיין בחוסר ביטחון ובחוסר בהירות. עמדותיהם וערכיהם מושפעים מהחיים במדינה, שלאחר 62 שנות קיום עדיין חשה מאוימת על ידי שכנותיה, ועדיין רחוקה מהשלמה עם הפלסטינים והערבים בכלל. לכך מתווספים גם חוויית המשבר הפיננסי והכללי העולמי בשנים 2009-2008, וכן האתגרים שמביאים עמם השינויים האקלימיים והגלובליזציה, שהמחישו ועודם ממחישים עד כמה הפכו מוגבלוֹת אפשרויות הפעולה וההשפעה של מדינת הלאום ומוסדותיה.

על מה יכולים צעירים לסמוך בימינו? מה יכול לשמש להם מקור השראה? היכן ימצאו יציבות וביטחון? מי יכול לשמש להם דוגמה ומודל לחיקוי בעיצוב חייהם? בהתמודדות עם שאלות אלה ואחרות מתעצבים ערכיהם, עמדותיהם וזהותם. מדעותיהם של הצעירים משתקף כיצד עשויה החברה להיראות כבר בעתיד הלא-רחוק. דעות אלה משמשות סיסמוגרף לשינויים חברתיים ולהתפתחויות עתידיות.

מחקר הנוער השלישי של קרן פרידריך אברט 2010 מראה כי לנוכח מציאות החיים המורכבת ועתירת הסתירות, לרוב פיתחו בני נוער בישראל מעין דפוס יסוד של "גם וגם", שאינו מביא לידי פירוק הסתירות בתפיסת המציאות של הצעירים, כי אם משלבן בעמדותיהם האישיות. באופן בסיסי, הצעירים אמנם בעד שלום עם הפלסטינים, אך רבים מהם דוחים פשרות בתהליך השלום ומעדיפים את המשך המצב הקיים. הם רואים בדמוקרטיה ערך יסוד חשוב, אך כמחציתם היו מעדיפים שלערבים ישראלים לא תהיה זכות להיות מיוצגים בכנסת. מצבה המורכב של מדינתם אינו מעורר בהם פחד או אפתיה כלליים, ובכל הקשור 7 לציפיותיהם לגבי עתידם ואושרם האישי - זוגיות, משפחה ומקצוע - ניכרות עמדות חיוביות ברורות.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter