כלכלה ירוקה הזדמנויות חדשות בשוק העבודה?

מאת: ד"ר רובי נתנזוןהדר ויסמן  תאריך:  01.12.2013
חוברת המהווה חלק מפרוייקט העוסק בתעסוקה ירוקה, מתוך התפיסה כי מדיניות סביבתית אינה מעכבת פעילות כלכלית אלא אף ביכולתה לעודד צמיחה.

כלכלה ירוקה הזדמנויות חדשות בשוק העבודה?
עיצוב - רותם דיזיין

לאורך ההיסטוריה האנושית, שינויים טכנולוגיים, כלכליים ופוליטיים גרמו להתפתחויות ותמורות בכלכלה ובשוק התעסוקה. מגזרים משתנים וחלקם הופכים בלתי רלוונטיים, ובמקביל נוצרות תעשיות חדשות. כיום ניתן לייחס חלק מההשפעות על המשק לנושאים סביבתיים - הצורך להתמודד עם נזקים שנגרמו לסביבה, ושינויים רגולטוריים כמו גם פיתוחים טכנולוגיים הקשורים במאמץ להגן על הסביבה ועל האנושות מפני נזקים אלה. יידרשו שינויים בכישורי עובדים ופיתוח פרופיל תעסוקה במשרות חדשות ומגזרים חדשים, במקביל לדרישות מחמירות ופיטורים במגזרים אחרים. ניתנת לנו האפשרות להעריך היכן צפויים שינויים כאלה, ולנסות להיערך כראוי למעבר. תהליכים אלו נמצאים בראשית דרכם בישראל, אך יצירת עבודות ירוקות היא אחת המטרות של התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה שקודמה על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה, המוגדרות בתהליך שולחנות עגולים רב-מגזרי.

חוברת זו הינה חלק מפרויקט רב-שנתי של מרכז מאקרו לכלכלה מדינית וקרן פרידריך אברט, שהחל בשנת 2009, המתרכז בתעסוקה ירוקה מתוך התפיסה כי המושג "כלכלה ירוקה" משקף את ההבנה כי מדיניות סביבתית אינה מעכבת פעילות כלכלית אלא אף ביכולתה לעודד צמיחה. בחוברת מאוגדים שלושה פרקים אשר דנים במעבר לכלכלה הירוקה משלל זוויות. תחילה יוגדר המושג של מעבר צודק, ותנותח נקודת הראות של העובדים והמעסיקים בישראל בנוגע למעבר לכלכלה ירוקה בישראל. בפרק השני יוצגו אמצעי חקיקה לקידום תעסוקה ירוקה, תוך בחינת מאמצים דומים בזירה הבינלאומית וניתוח של מדדים אפשריים לתעסוקה ירוקה בישראל לצורך מדידת הצלחת החקיקה. לבסוף, יסוקרו מאגרי מידע בעולם המשתמשים בהגדרות שונות ומגוונות של תעסוקה ירוקה מתוך מטרה לקדם תהליך של הקמת מאגר דומה בישראל.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter