קיימות עסקית ושיתוף עובדים

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה  תאריך:  01.02.2015
מחקר בנושא הקיימות העסקית ומערכת יחסי עבודה שמושתת על קשרים בין מעסיקים, עובדים, מקבלי החלטות וחוקרים מומחים בתחום.

קיימות עסקית ושיתוף עובדים
עיצוב: סטודיו עינהר

שיתוף הפעולה בין מרכז מאקרו וקרן הנס בוקלר (HBS), מייסודם של האיגודים המקצועיים בגרמניה, הביא לפיתוח תכנית פעולה משותפת למחקר בנושא הקיימות העסקית ומערכת יחסי עבודה שמושתת על קשרים בין מעסיקים, עובדים, מקבלי החלטות וחוקרים מומחים בתחום.

Co-determination and Sustainable Organizations - הנחת היסוד של הפרויקט הינה כי על ידי הגברת ושילוב כוחות ניתן יהיה להבטיח את ההצלחה הכלכלית לאורך זמן.
במסגרת הפרוייקט שהחל ב-2014, יצא לאור הספר Sustainable Company and Fair Relationships: European Experience for Implementation in Israel.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter