הצעה לרפורמה במערכת ההכשרה המקצועית בישראל

מאת:   תאריך:  01.12.2012
חוברת המציגה מערך קונקרטי של המלצות היכולות להביא לשיפור דרמטי במערכת ההכשרה המקצועית והחינוך הטכנולוגי.

הצעה לרפורמה במערכת ההכשרה המקצועית בישראל
עיצוב: אסף בן-ארי

אחד הכלים החשובים להגדלת ההשתתפות בשוק העבודה ולהקטנת האבטלה בטווח הארוך הוא הכשרה מקצועית. חוברת זו היא תוצר של פרויקט רב-שנתי על ההכשרה המקצועית בישראל בהשתתפות כל הגורמים העיקריים המעורבים בנושא.

הכשרה מקצועית איכותית מעניקה לבוגרים אפשרות להשתלב בצורה מכובדת בעולם העבודה, מקדמת את המצב הסוציו-אקונומי של המשתתפים ומשפרת את ההתאמה בין כוח העבודה לצרכי המשק. מערכת כזאת נחוצה כדי להעניק הזדמנויות תעסוקתיות, לצמצום העוני ולהגדלת פריון העבודה. על אף היתרונות הטמונים בהכשרה מקצועית, ישראל נמצאת בפיגור בתחום, והמערכות לחינוך טכנולוגי והכשרה מקצועית נתקלות בלא מעט קשיים.

לכן קרן פרידריך אברט ומרכז מאקרו לכלכלה מדינית יזמו בשנת 2009 פרויקט לקידום ההכשרה המקצועית במדינה. במסגרת הפרויקט הוקם צוות היגוי שכלל נציגים של כל הגורמים העיקריים שעוסקים בהכשרה מקצועית בישראל – משרד החינוך, משרד התמ"ת, ההסתדרות, התאחדות התעשיינים, בתי הספר המקצועיים, הנוער העובד והלומד, ארגונים חברתיים והאקדמיה. צוות ההיגוי התכנס פעמים רבות בשנים האחרונות לסמינרים בהם הנציגים הציגו מגוון פרויקטים, עמדות והצעות לשיפור. כמו כן, נערכו סיורים בבתי ספר להכשרה מקצועית והוזמנו מומחים בינלאומיים מה-ILO וה-OECD. במקביל, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית ערך מחקרי רקע מעמיקים על שוק העבודה הישראלי והתפתחותו הצפויה. במסגרת הפרויקט התפרסמו מספר חוברות מקיפות על הכשרה מקצועית בישראל.

במהלך הדיונים התגבשה בהדרגה רשימה של המלצות לקידום ההכשרה המקצועית בישראל. כל השחקנים מסכימים שיש להרחיב את החינוך הטכנולוגי ולהגדיל חזרה את תקציב ההכשרה המקצועית. מעבר לכך, שררה הסכמה רחבה שתוכניות להכשרה מקצועית דורשות שיתוף פעולה בין העובדים, המעסיקים והמדינה ושראוי לבחון הקמת מועצה ציבורית להכשרה מקצועית. הוסכם שיש לשפר את איכות הלימודים באמצעות שדרוג הציוד, עדכון תוכניות הלימוד וגיוס מורים איכותיים. כמו כן, המשתתפים הסכימו שההכשרה המקצועית סובלת מבעיית תדמית שזקוקה לטיפול. המשתתפים גם הכירו בחשיבות של קידום הכשרה מתמדת לאורך החיים (lifelong learning).

לאחר ארבע שנים של מחקר מעמיק, סיעור מוחות ולימוד מהנעשה בעולם, הפרויקט הגיע לרשימת המלצות תמציתית וקונקרטית. באמצעות יישום ההמלצות שמרוכזות בנייר מדיניות זה, ניתן יהיה להביא לשיפור דרמטי בהכשרה המקצועית בישראל. 

רשימת חברי צוות ההיגוי שלקחו חלק בפרוייקט מופיעה בסוף המסמך.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter