אתגרים חדשים בתחום הביטחון הסוציאלי

מאת: ד"ר רובי נתנזוןזיו רובין  תאריך:  01.12.2010
ניתוח מצב הביטחון הסוציאלי והאתגרים השונים איתם מתמודדות קבוצות אוכלוסיה שונות, והצעות למדיניות תומכת אפקטיבית.

אתגרים חדשים בתחום הביטחון הסוציאלי

חוברת זו העוסקת בתחום הביטחון הסוציאלי היא חלק מפרויקט רחב יותר – "יוזמת זכרון יעקוב" שעוסק במדיניות החברתית כלכלית בישראל. מטרת יוזמת זכרון יעקוב היא לחבר בין מחקרי מדיניות אקדמיים מתחומים שונים לפרקטיקה, לסכמם לכדי המלצות מדיניות ולהביאם בפני מקבלי החלטות.

על אף הצטרפותה של ישראל ל-OECD וצליחתה החיובית את המשבר הכלכלי העולמי של השנתיים האחרונות, עדיין נמצאת המדינה במשבר כלכלי-חברתי מתמשך הכולל אי שוויון עמוק בהכנסות, בשוק העבודה ובנגישות להשכלה.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נמוך בהשוואה בינלאומית וכמעט כל ישראלי שני לא עובד. בכלל האוכלוסייה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עמד בשנת 2009 על 56.6%, בקרב הנשים עמד שיעור זה על 51.9% ובקרב הגברים על 61.6%. הישגי התלמידים הישראלים הם מהנמוכים בעולם ואי-השוויון בהישגים הוא מהגבוהים ביותר במגינות המערב, בעוד שההשקעה לתלמיד ביחס לתוצר היא מהגבוהות בעולם. אחד מכל שני ילדים בישראל נולד למשפחה ערבית או חרדית, וגדל במגזרים המתאפיינים בעוני, בעבודה מועטה ובהישגים חינוכיים נמוכים. בשנת 2009 כ-1,774,800 איש בישראל נמצאו מתחת לקו העוני, 850.3 אלף מתוכם הם ילדים (לאחר תשלומי העברה ומיסים). אי-השוויון בהכנסות ברוטו הולך וגובר, ודורש סכומים גדלים והולכים של תשלומי העברה כדי לקזז אותו חלקית. המנהל הציבורי מיושן ומסורבל והציבור מאבד את אמונו במערכות השלטוניות בעקבות שחיתות מתגברת, הפרת התחייבויות של המדינה, הלנת שכר, פוליטיזציה של יחסי העבודה, וחוסר בשקיפות ובאמינות.

בעיות אלה ואחרות, כמו גם השינויים העמוקים שעוברת הסביבה העולמית הפוליטית, הכלכלית והחברתית בעשורים האחרונים, מעמידים את ישראל בפני אתגרים קשים. המדיניות הנוכחית יוצרת ניגוד בין משק צומח המותאם לצו השעה של הכלכלה הגלובלית, לבין חברה שוויונית, ערכית ומלוכדת, שבה שותפות לקידמה גם השכבות הנמוכות.

במקביל, נעשו בשנים האחרונות בישראל עבודות רבות שעסקו ברצינות בשאלות של מדיניות כלכלית-חברתית, ואף גיבשו תוכניות מעשיות לרפורמות בתחומים שונים. העבודות בוצעו על ידי גופי מחקר ותכנון שונים, ועסקו בנושאים כגון שיפור מצב התעסוקה, רפורמות במגזר הציבורי והיערכות לעידן הגלובליזציה. חלק משמעותי מהעבודות שנעשו והיו בעלות כיוון מעשי שהופנה אל מקבלי ההחלטות, בוצעו תחת פרויקט זיכרון יעקב. מטרתו של הפרויקט היא להציע תפיסת עולם שמיישבת בין שגשוג כלכלי לחוסן חברתי, לצד תכנית פעולה שתנצל את הידע והחומרים הקיימים ותספק פתרונות מדיניות מעשיים לבעיות הרלבנטיות.

החוברת כוללת שני מאמרים אשר עוסקים בתחום הביטחון הסוציאלי, אולם בשתי אוכלוסיות שונות ובעיות נפרדת אשר קיימות בישראל. המאמר הראשון, אותו כתבו הגר צמרת-קרצ'ר וזיו רובין, ממרכז מאקרו לכלכלה מדינית עוסק ב"השפעת הטיפול בילדים על היקף החיסכון לפנסיה של נשים בישראל". המאמר השני, שנכתב על ידי פרופ' אמנון כספי מאוניברסיטת בר-אילן עוסק ב"שילובם של בני ובנות 67+ בשוק העבודה החופשי: יתרונות ואתגרים".
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter