אתגרי מדינת הרווחה במאה ה-21

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלה  תאריך:  01.09.2015
מסקנות עיקריות מסמינר בנושא בנייה מחדש של מדינת הרווחה בחברות רב-תרבותיות - “Rebuilding the Welfare State in Multicultural Societies” שנערך במאי 2015 בת"א.

אתגרי מדינת הרווחה במאה ה-21

הסמינר “Rebuilding the Welfare State in Multicultural Societies” נערך ב-26.5.2015 בת"א, במסגרת שיתוף פעולה בין מרכז מאקרו לכלכלה מדינית ל-(Jean-Jaures Foundation ,The foundation for European Progressive Studies (FEPS ו-Karl Renner Institute.

לאור המגמות הגוברות בעולם של חדירת מנגנון "השוק" הכלכלי למרבית תחומי החיים והשירותים השונים, ולצידן עלייה באי השוויון, עולה השאלה של אחריות המדינה על רווחת אזרחיה. הפיתוחים הטכונולגיים בתחומי התקשורת והתעבורה שהופכים את הנגישות למידע והתנועה בעולם לקלות יותר, וגלי ההגירה של העשורים האחרונים ששינו פניהן של מדינות רבות, מקשים על התשובה לשאלה זו.
הסמינר עסק באתגרים השונים הניצבים בפני מדינת הרווחה בעולם המודרני ובפרט בחברות המאופיינות בהגירה וריבוי קבוצות אתניות או דתיות שונות.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter