המלצות ליצירת מודל להכשרה מקצועית בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןרועי לוי  תאריך:  01.12.2010
ניתוח שוק העבודה ומערך ההכשרה המקצועית, ומתן המלצות למודל הכשרה מקצועית לצעירים בישראל.

המלצות ליצירת מודל להכשרה מקצועית בישראל

פרויקט הכשרה מקצועית של צעירים התקדם משמעותית השנה ועבר מלמידת הנושא לגיבוש המלצות קונקרטיות. משתתפי הפרויקט נפגשו מספר פעמים כדי לשמוע את דעותיהם של מומחים ישראלים ובינלאומיים, לערוך סיורים, להתדיין ולנתח את שוק העבודה. מעבר לכך, בסוף השנה הוצג מודל להכשרה המקצועית של צעירים המבוסס על הדיונים שנערכו. חוברת זו מציגה את עיקר העבודה שנעשתה השנה וכוללת מצגות של מומחים, מחקר של מרכז מאקרו על ניתוח שוק העבודה וכן מסמך שמרכז המלצות למודל של הכשרה מקצועית. 

צוות ההיגוי – שכולל נציגים מההסתדרות, התאחדות התעשיינים, משרד התמ"ת, משרד החינוך, בתי הספר המקצועיים, הנוער העובד והלומד, לה"ב וארגונים חברתיים - הגיע במשך השנה להסכמה על מספר עקרונות מרכזיים: ראשית, מהדיונים עולה שיש לקדם בצורה דחופה את ההכשרה המקצועית של צעירים ואת החינוך הטכנולוגי בישראל. תוכניות להכשרה מקצועיות צריכות להיות קשובות לצרכי השוק ורצוי לערוך מחקרים לזיהוי צרכים עתידיים של המעסיקים. נוסף לכך, יש להגביר את שיתוף הפעולה בין הגופים השונים שמעורבים בהכשרה מקצועית ולהקים מועצה או רשות לאומית שתקדם את הנושא. כמו כן, חשוב להעלות את תדמית ההכשרה המקצועית, ולוודא שתוכניות להכשרה מקצועיות יוכלו לאפשר קידום לבוגרים מצטיינים ופרנסה ראויה גם לבוגרים החלשים. 
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter