תכנית יציאה כלכלית ממשבר הקורונה בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזון  תאריך:  30.11.-0001
אתגרי הטווח הקצר לצד פתרון ארוך טווח לחסמים בשוק העבודה המקומי.

תכנית יציאה כלכלית ממשבר הקורונה בישראל

מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, בשיתוף עם קרן פרידיך אברט מציגים תוכנית יציאה כלכלית ממשבר הקורונה בישראל.
התוכנית מבוססת על ניתוח היקפי התחלואה בחודשים אפריל-מאי 2020 וכוללת התייחסות לשוק העבודה, שיפור פהריון, חיזוק מערכת הבריאות ופתיחת מערכת החינוך.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter